Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Arkitekturprisen 2018

før og efter billede af bygning østre hougvej 48
Kollegiet Østre Hougvej
Østre Hougvej 48, 5500 Middelfart
Arkitekt: AI Arkitekter
Ejer: Boligforeningen Civica

Hvor der før lå et ungdomsboligkompleks med tomme lejemål og dårligt ry, ligger der i dag et attraktivt kollegium med et markant arkitektonisk udtryk, der rummer velindrettede moderniserede studieboliger – stedet har fået en ny fremtoning – en ny visuel og arkitektonisk identitet.

Bygningen er ombygget indvendigt og delvis nyindrettet, hvor antallet af boliger er reduceret fra 38 til 32, hvoraf de 8 af boligerne er lavet om til tilgængelighedsboliger.

Hele bygningens infrastruktur er gentænkt, og de tidligere indvendige trappeopgange er alle lagt til boligarealerne. Et nyt element af udvendige altangange, trapper og elevatortårn er tilføjet som nyt lag på facaden, der i sin helhed er transformeret og energioptimeret med en ny ydre teglmur.

På de nye svalegange og trappeforløb kan tilfældige møder mellem beboerne og besøgende opstå, og små uformelle mødesteder etableres løbende. Det nye element skaber liv i facaden, og er i sig selv et kunstnerisk ambitiøst og berigende tiltag.

Visuelt dominerer de markante nye rustrøde trappeværn af cortenstål, der står flot til murværkets varme teglsten og til de sorte vinduesrammer. Der er skabt en facade af høj arkitektonisk kvalitet. 

Byggeprojektet havde fra start store ambitioner, og det har som i så mange almene boligrenoveringer været en udfordring af få økonomien til at række. Både ejer og arkitekter fortjener derfor ekstra stor ros for at have prioriteret en række kvalitative arkitektoniske løsninger, og holdt fast i det enkle og samtidigt ambitiøse arkitektoniske greb. Det er ganske enkelt godt gået.Billede af hus Søndergade 110
Søndergade 110, 5500 Middelfart
Arkitekt: Axel Høyer
Ejer: Palle Rolighed

Renoveringen af Søndergade 110 er et vellykket eksempel på en gennemgribende renovering af et af den gamle bydels tidstypiske små arbejderboliger. Projektet er et mønstereksempel på hvordan et beskedent og anonymt byhus kan få forløst et stort iboende potentiale med enkle fine kvaliteter. Huset er opført år 1800, og udgør i sin størrelse og udformning en del af det man kan kalde byens arkitektoniske DNA.

På dette stræk af Søndergade har facaderenoveringerne ladet vente på sig og de små tætte byhuses oprindelige fine karaktertræk, materialevalg og håndværksmæssige udformning, har længe været ude af syne. Huset var således inden renoveringen skæmmet af tidligere tiders typiske skæmmende moderniseringer, udført uden hensyntagen til husets oprindelige håndværksmæssige og enkle arkitektoniske kvalitet.

Forsynet med bølgeeternittage, simple vinduer og hoveddør var huset undseeligt og uden tidligere tiders naturlighed. Det er lykkedes arkitekt og bygherre at genskabe denne værdighed, således at huset i dag fremstår harmonisk og berigende i husrækken og omgivelserne. En lille værdig repræsentant, der viser potentialet for yderligere kvarterløft i området.

Huset har nu klassisk rødt tegltag og kviste, der er velafstemt til tag og facade. Facaden er pudset og malet, og gesimsen er fremhævet med hvid farve. Vinduerne er koblede og småsprossede og døre er udført to-fløjet. Der er skabt en ny helhed, om end der er tale om et lille byhus har denne type renoveringer en enorm positiv virkning, der skaber stor værdi for os alle.billede af nytorv 9
Bycenter og Torvedannelse i Middelfart, 5500 Middelfart
Arkitekt: Henning Larsen Architects
Investorer:  Torben Østergaard, Formand Selfinvest
Ole Juul Jakobsen, FormandKulturøens nytorv APS
Johannes L Jensen, Borgmester

Nytorv gives Middelfart Kommunes Arkitekturpris 2018, for at skabe og give byen nye offentlige rum, præget af høj arkitektonisk kvalitet, til glæde for kommunens borgere. Forudsætningen for at det er lykkedes er et unikt samarbejde mellem kommune og lokale private investorer, der sammen har løftet opgaven. De lokale investorer er foruden Middelfart Kommune, Sel-finvest v. Torben Østergaard Nielsen, Middelfart Sparekasse, Kvickly, Bent Jensen (T Hansen) & Hexagon(5e+)

Med trafikomlægning og det nye byggeri er der skabt et nyt torv, der både danner overgangen mellem by og havn og rum til nye aktiviteter i byen. Torvet er omkranset af indgange til butikker, cafe og rådhuset. Bebyggelsen omkring torvet er i høj grad tilpasset solens vandring, så pladsen har flest mulig soltimer.

Torvets granitbelægning er lagt i et landskabeligt mønster, fra syd til nord, fra Kvicklytorvet til Kulturøen. I belægningen er der langsgående grønne øer, med træer og beplantning, og afsluttet med lange bænke, der sikrer at der altid er en solbeskinnet plads at slå sig ned. Med tiden vil træerne få mere højde og fylde, og gøre det nye torv yderligere attraktivt, med en positiv grøn kontrast til den hårde stenbelægning og de grå mure.

Mod øst folder belægningen sig elegant til et trappeforløb, der leder til den anden del af det præmierede offentlige rum, rådhuset og dets offentlige arealer. Dommerkomiteen finder det meget sympatisk, at terrænforskellene manifesterer sig i en rådhustrappe, der på samme måde som rådhus-uret forklarer bygningens funktion. At trappen tillige kan bruges som scene/talerstol ved offentlige arrangementer er blot endnu et plus.

I ankomsten mødes man af det storslåede dobbelthøje rum, og den tragtformede amfitrappe, der fortæller at rummet skal kunne andet og mere end borgerservicefunktionen, der er placeret i stueetagen.

På første sal opleves rummet fra den store balkon, der danner foyer til mødecenterets delvist transparente glasvægge, med et kik op gennem atriet til etagerne med arbejdspladser. For enden af den bredde gang, der udspringer af atriets skulpturelle trappe, ligger den dobbelthøje byrådssal, som indvendig er beklædt med egetræsstave på tre vægge, hvor den fjerde væg er et imponerende vinduesparti mod Lillebælt.

Sammen med Nytorv, har rådhusets indre et let aflæseligt rumligt hierarki, hvor man ikke er i tvivl om hvor borgernes rådhus ender og de ansattes arbejdsplads begynder, det er et flot og rumligt voluminøst svar på en arkitektonisk kompleks opgave.


foto af ejendom på Algade 24
Algade 24, 5500 Middelfart
Arkitekt: Karl C. R. Rasmussen
Ejer: Henrik Lauge Jørgensen, direktør

Den gamle kæmpe på torvet i Middelfart, Algade 24. En flot og stolt gammel købmandsgård fra 1814, der er en af de relativt få fredede ejendomme på byens gamle hovedgade. Bygningen udgør med sine 430 m2 etageareal blot en brøkdel af den gigantiske købmandsgård, der oprindeligt strakte bagud mod syd, helt til Søndergade, hvor Vestre Skole ligger i dag.

Ejendommen der i mange år husede en af byens sparekasser, havde lidt under manglende og forkert vedligehold i mange år, og mange havde opgivet at den tomme nedslidte købmandsgård ville blive løftet og fyldt med aktivitet og liv.

Det lykkedes imidlertid idet en lokal ildsjæl påtog sig opgaven, og gav ejendommen den helt store og påtrængte behandling. Ejendommen er gennemistandsat fra yderst til inderst, og alle instrukser og krav fra fredningsmyndigheden er minutiøst efterlevet. Vinduer er både genbrugt og genskabt, egetræ er udskiftet i det underliggende bindingsværk, facader er pudset i kalk-mørtel og kalket, yderdøre er reetableret. Interiør er genskabt etc.

Bygningen har en nærmest ikonisk betydning for byen. Selve forhusets fodaftryk kan aflæses på de ældste tegninger vi har. Der har formet byens centrale byrum, Torvet der har været epicenter for handel og liv i bymidten. Huset har på den måde været en af de vigtigste i bybilledet, og har i sin enkle voluminøse fremtoning været en værdig repræsentant for byen.

Bygningen er som sagt ført tilbage efter alle kunstens regler, der er anvendt lødige ”naturlige” materialer der igen tillader huset at ånde. Der er nøje udvalgt en ny farvesætning, der klæder både huset og gadebilledet som helhed. Vi kan alle glæde os over at lokale investorer formår at mønstre en kraftpræstation som denne, og bringe en af byens vigtigste huse tilbage til live, det fortjener meget stor ros og anerkendelse.

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
05. august 2019