Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Arkitekturprisen 2014

Dommerbetænkninger – Arkitekturpris 2014

Om bedømmelsen, uddrag af vedtægterne:

Der kan uddeles en eller flere præmier. Ved præmieringen lægges vægt på følgende:

  • at byggeriet eller anlægget fremtræder som en smuk bygning eller smukt anlæg i høj arkitektonisk kvalitet,
  • at det giver et positivt bidrag til byen, kvarteret, gaden eller det omgivende landskab,
  • at det bidrager til arkitektonisk nytænkning og er opført i et nutidigt eller moderne formsprog, eller
  • at der er tale om en smuk renovering af en gammel bygning, med udgangspunkt i bygningens oprindelige arkitektur.

Bedømmelsesudvalget:
Bestående af politikere, museet, borgere, arkitekter og teknisk forvaltning.

Bedømmelsesudvalget har foretaget en besigtigelse af i alt 8 emner, hvorefter der er lavet en vurdering af bygningernes ydre fremtræden, bygningens relation til omgivelserne og bygningens detaljering og udførelse.

Bedømmelsesudvalget har truffet afgørelse om at præmiere følgende:


Arkitekturprisen naturcenteret
Aktivitets- og Naturcenter Hindsgavl, Galsklintvej 2, Middelfart

Arkitekt: AART architects
Ejer: Middelfart Kommune

Beskrivelse:
Natur- og aktivitetscenteret danner ramme om friluftkulturen på Hindsgavlhalvøen. Bygningen består af undervisningslokaler, udstillingsrum, møderum, toiletter og overdækkede udearealer. Huset er til for alle brugergrupper og en del af et større aktivitets område.

Centret er et fyrtårnsprojekt inden for bæredygtigt byggeri og overholder kravene til passiv-husbyggeri.

Motivation:
Naturcenteret gives Middelfart Kommunes Arkitekturpris 2014 for med et enkelt greb, at skabe en generøs, markant og særegen bygning der både er formet af- og markerer sig i dyrehavens landskab.

Den sortbejdsede træbygning er både djærv og enkel i sit formsprog. Den indpasser sig i det bakkede landskab samtidig med, at den slår et markant slag med halen.

Bygningskroppen, vokser ud bakken og rejser sig mod udsigten over den omkringliggende dyrehave. Herved forankres bygningen fysisk i landskabet og taget er gjort til en aktiv flade der føjer sig naturligt til stedets mange udfoldelsesmuligheder.

Kendetegnende for bygningen er arbejdet med kontraster - ude/ inde, højt/lavt til loftet, lys/mørke, kulde/varme. Disse enkle arkitektoniske virkemidler understreger hele tiden husets funktion som værende en bygning hvor man lærer om- og er i tæt kontakt med naturen.

Centeret er opdelt i henholdsvis ude- og inde rum i en sammenhængende bygningskrop, overgangen mellem de 2 bygningsdele er markeret med et knæk i facaden, der også markerer indgangen. Her er det naturlige samlingssted, samtidig med at skiftet mellem husets inde- og udeaktiviteter synliggøres - Et enkelt greb der gør bygningen både overskuelig og imødekommende.

Byggeriet er et nyt og markant landmark, der på mesterlig vis er formgivet og tilpasset det smukke landskab i og omkring Hindsgavl Dyrehave.

Arktekturprisen 2014 sidesporet
Sidesporet aktivitetslegeplads, v/ stationen i Nørre Aaby
Landskabsarkitekt: Land+ v/Hanne Bat Landskab
Ejer: Middelfart Kommune

Beskrivelse:
Projektet inddrager et ubenyttet restareal (tidligere skater-område) ved Nørre Aaby station, gør det til et anderledes ventested – en aktivitetslegeplads med mulighed for ophold, boldspil og leg.

Repræsentanter fra Middelfart Kommunes Ungdomsråd og elever fra de omkringliggende skoler har været positivt inddraget i programmeringen af Sidesporet.

Motivation:
Sidesporet gives Middelfart Kommunes Arkitekturpris 2014 for at transformere et trist rest-areal til et aktivt og smukt ventested.

Sidesporet arbejder på fantasifuld vis med velkendte motiver og materialer fra ”banesproget” – rustrøde ledningsgalger, sveller, skilte, ure. Den helt særlige designede banestemning der binder landet sammen, uden at vi tænker over det.

Ved at bruge disse kendte ingredienser, vende dem på hovedet og helt bogstaveligt sammen-sætte nye stednavne som f. eks ”tidløse” og ”klatrekøping” lykkes det at få skabt et poetisk, tankevækkende og aktivt sted med afsæt i stedets og hverdagens formsprog.

Projektet skaber en vellykket kobling fra stationen til den del af byen, der ligger på den anden side af baneterrænnet, ved at lade de samme elementer drysse ned af den slyngede rampe til tunnelen under banen.

Der er tale om et helstøbt, legende og vellykket greb, der stilfærdigt får gjort ventetiden interessant - visuelt såvel som fysisk.

Styrken ved projektet er netop, at det også fungerer uden brugere, som en smuk og poetisk parafrase over de velkendte jernbanetemaer.


Arkitekturprisen 2014 Turbinehallen
Turbinehallen, Gl. Banegårdsvej, Middelfart
Arkitekt: Karl C. Rosenberg Rasmussen A/S
Ejer: Torben Østergaard

Beskrivelse:
Den tidligere turbinehal på kanten af Lillebælt, stod tom og ubrugt hen i mange år, i et stille forfald. Bygningen er igen vakt til live med en omfattende transformation fra nedlagt industri-bygning til kontorhus.

Turbinehallen havde oprindeligt to etager; en kælder og et højloftet katedrallignende rum med høje vinduespartier, som i sin tid husede turbineanlægget. Efter transformationen er der nu 4 niveauer med kontormiljø.

Nye bygningsvolumener med markante ovenlyshætter og i turbinehallens skala, omend en etage lavere, er blevet tilføjet. Disse fremstår i mur, glas og zinkfacader. Det er hensigten at der skal adderes yderligere bygningsvolumener til et samlet turbinehalskompleks.

Motivation:
Turbinehallen gives Middelfart Kommunes Arkitekturpris 2014 for viljen til at bevare og transformere den unikke og markante industriarkitektur til ny funktion.

Den gamle industribygning vidner om en anden tid, hvor industriarkitekturen manifisterede sig med tempel- og katedrallignende bygværk opført i tegl.

Turbinehallen er et af Middelfarts vartegn, set fra Jylland og fra de to Lillebæltsbroer fremstår den med det karakteristiske rundbuede tag og de høje, lodrette vinduesfelter.

Trods nye vinduespartier i de tidligere lukkede ”tempel-fronte”, fremstår bygningen stadig med megen af sin oprindelige værdighed intakt.

Det er dommerkomiteens håb at præmieringen af Turbinehallen vil inspirere andre bygherrer til at genanvende tilsyneladende overflødige og forladte industribygninger – give disse nyt liv, fremfor at rive ned.

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
26. juni 2019