Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Arkitekturprisen 2013

Arkitekturprisen blev i år uddelt i forbindelse med afholdelse af Arkitekturens Dag, som i år blev holdt på det tidligere Walker på Falstersvej i Middelfart.

Vinderne af arkitekturprisen bliver udpeget af et bedømmelsesudvalg bestående af politikere,
Borgere, Middelfart Museum, arkitekter udpeget af Akademisk Arkitektforening samt em-bedsmænd fra Teknik og Miljøforvaltningen.

Efter en fælles besigtigelse og gennemgang af de nominerede emner til årets Arkitekturpris, har Bedømmelsesudvalget valgt at præmiere 3 byggerier, der hver især repræsenterer et ar-kitektonisk tema: funktion, kontekst og form.

Som noget nyt i år blev Borgernes Arkitekturpris kåret ved afstemning på nettet, blandt de seks nominerede emner.

Bogensevej 125D
Bogensevej 125 D, Bostedet Fælleshåb

Funktion: Bosted for udviklingshæmmede
Bygherre: Nørre Aaby Ældreboligselskab
Arkitekt: Arkitektfirmaet Jørgen Lundsgaard, Give


Beskrivelse:
Til Bostedet Fælleshåb på Bogensevej, er der opført 28 lejligheder fordelt på 4 boenheder, hvoraf den sydligste klynge bestående af 6 lejligheder er opført i 2012.

Bebyggelsen er udformet som en række selvstændige og sluttede bygningsvolumener, som små hvide murede sadeltagshuse med præcise rustfarvede recesser i facaden, der markerer den enkelte bolig.

Mellem disse huse er udført fællesrum, i form af køkkenfaciliteter og gangarealer, der binder de enkelte boenheder sammen. Fællesarealerne fremstår med flade tage, farvet beklædning og store glasarealer.

Imellem boligenhederne er der fine og intime uderum, som skaber et trygt gård- og opholds-miljø. Forbindelsen mellem boenhederne er udført som en beplantet pergola.

Motivation:
Bogensevej 125D gives Middelfart Kommunes Arkitekturpris 2013, for sin gode tolkning af det givne program.

Bebyggelsen udmærker sig med sin underspillede arkitektur, der tager godt hånd om sin funk-tion - At danne omsorgsfulde, velskalerede og hjemlige rammer om en gruppe menneskers liv, mennesker med særlige behov.

Den nye bebyggelse er trods sit store arealmæssige fodaftryk, respektfuldt udformet i forhold til den eksisterende hovedbygning, hvilket giver en god skalamæssig sammenhæng til de æl-dre værkstedsbygninger.

Bebyggelsen er velproportioneret og har en enkelthed i detaljeringen, i tråd med den under-spillede arkitektur og den eksisterende bebyggelse.

Dog ærgrede det bedømmelseskomiteen, at man efterfølgende har valgt en uheldig løsning til afskærmning af de enkelte lejligheders udearealer i form af alt for høje flethegn, som skæm-mer det samlede visuelle indtryk. Det er komiteens håb, at denne pris kan initiere af dette forhold ændres.


Nørre Alle 16
Nørre Allé 16, Strib
Funktion: Bolig
Bygherre: Kristian Ravn og Pernille Jacobsen
Arkitekt: Arkitekt Karl C. Rosenberg Rasmussen, Middelfart


Beskrivelse:
Villaen er delvist opført på en eksisterende høj kælderetage, der stod tilbage efter nedrivning af en mindre bungalow, i det ældre villakvarter i Strib.

Huset fremstår hvidpudset og er i to etager, med sadeltag. Husets enkle hovedform er tilført velkendte arkitektoniske elementer som carport, indskåret terrasse og karnapper, alle udført med zinkbeklædninger.

Gavlen mod øst domineres øverst af et stort kvadratisk atelier vindue, der favner udsigten.

Motivation:
Nørre Allé 16, Strib gives Middelfart Kommunes Arkitekturpris 2013, for sin eksemplariske måde at tilpasse sig konteksten i et gammelt fint kvarter - Et moderne hus af sin tid, der sammensætter velkendte arkitektoniske motiver fra de omkringliggende huse.

Det gedigne byggeri præmieres for dets enkelhed i sit formsprog og konsekvente materiale-valg. Elementer som 1. sals terrasse og dobbelt-carport - som ofte opleves som selvgroede og fremmedartede når de tilføres ældre huse - er her en integreret del af det nye hus og den samlede arkitektoniske komposition.


Rudbæksbanke 15, Strib
Rudbæksbanke 15, Strib

Funktion: Bolig
Bygherre: Uffe og Anja Jørgensen
Arkitekt: Lars Gitz Architects, København


Beskrivelse:
Enfamilieshuset er beliggende i et tæt historisk villakvarter i Strib, med udsigt over Lillebælt.

Huset opleves som en dynamisk og bygningsstor skulptur, hvor skrå murforløb bliver til hus med store skrå udhæng og klart definerede vand- og haveanlæg, i form af spejlbassiner, ter-rasser og pool.

Gadesiden og til dels langfacaderne mod naboerne er præget af lukkethed og privathed, på trods af at der ikke er nogen hæk og havelåge, der danner overgangsled mellem det offentlige og private rum.

Huset fremstår hvidt og er i to etager, med udskæringer i dækket mellem de to etager, der henholdsvis skaber spændende ovenlysvirkninger og kontakt mellem etagerne. Bygningen åbner sig mod vandsiden, med et dobbelthøjt glasparti i bygningens bredde.

Motivation:
Rudbæksbanke 15 i Strib gives Middelfart Kommunes Arkitekturpris 2013, for at arbejde utra-ditionelt, skulpturelt og modigt med formen - et hus der bryder med gængse forestillinger om tyngdekraft, materialer og tilpasning - et ekspressivt hus på første parket til Lillebælt.

Villaen er en ener, et eksempel på skulpturel, ikonisk og ikke mindst debatskabende arkitektur.
Den står med sin kridhvide og knivskarpe og skulpturelle bygningskrop i kontrast til resten af det historiske villakvarter, hvilket også blev flittigt debatteret i bedømmelseskomiteen.

Ekspressiv og nytænkende arkitektur er per definition debatskabende. Det er derfor bedøm-melseskomiteens vurdering, at denne debat vil fortsætte længe efter prisen er givet - samtidig med at Rudbæksbanke og tilsvarende bygninger som Fiberline, Middelfart Sparrekasse og Hindsgavl Naturcenter, fremover vil være et udflugtsmål for arkitektur-interesserede borgere og tilrejsende.

Afstemning til Borgernes Arkitekturpris

Algade 61B
Algade 61B, Middelfart
Funktion: Butik og bolig
Bygherre: madsinvest as
Arkitekt: Axel Høyer


Som noget nyt i år har der været afstemning på nettet bland de seks nominerede byggerier, og vinderen i år er renoveringen af bindingsværksbaghuset, beliggende Algade 61B i Middel-fart. Renoveringen er gjort nænsomt og man har forstået at bevare husets originalitet. Projek-tet er et godt eksempel på, hvordan vi får skabt nogle hyggelige miljøer i byrummet og får åbnet op til baggårdsbebyggelserne.

 

Sidst opdateret af Gitte Hertzum
26. juni 2019