Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Miljøuheld

Anmeldelse af akutte miljøuheld i Middelfart Kommune

(Vejledningen gælder kun uheld, der er sket inden for Middelfart Kommunes grænser)

Anmeldelse af akutte miljøuheld skal ske til alarmcentralen på telefon 112.
Alarmcentralen alarmerer kommunens Beredskab.
Beredskabet kan alarmere kommunen og miljøvagten.

Et akut miljøuheld er et pludseligt opstået uheld med farlige eller forurenende stoffer - med deraf følgende forurening/risiko for forurening af: 

 • Landjorden og luften 
 • Grundvandet 
 • Vandløb og søer 
 • Spildevandsanlæg, herunder kloaksystemer, renseanlæg, pumpestationer m.v. 
 • Havneområder 
 • Kyststrækninger 
 • Åbent hav

Ved ikke-akutte miljøuheld kontaktes kommunens Natur- og Miljøafdeling i åbningstiden på tlf. 8888 5500.

Når du anmelder et akut miljøuheld skal du blandt andet oplyse følgende:
 • Hvem du er
 • Telefon, hvorfra der ringes 
 • Hvad der er sket 
 • Hvor uheldsstedet er 
 • Om der er fare for mennesker/dyr/vandløb/sø/kystvand

 

Sidst opdateret af Morten Rask
15. oktober 2020