Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo

Referat møde 11. maj 2016

Referat fra møde i interessegruppen for seniorbofællesskaber den 11. maj 2016

Deltagere i mødet:

Plan- og byggechef Jørgen Knudsen, bosætningskonsulent Anne Marie Klausen, social- og sundhedsdirektør Mette Heidemann fra Middelfart Kommune.
Mogens K. Hansen, Alex Gren, Hanne Frederiksen, Merry og Jens Larsen, Ole og Lis Frankfurth, Britta og Keld Hansen, Anne Gliemann og Gunnar Jensen, Anne og Uffe Kullegaard, Hanne Pedersen, Kurt Jørgensen og Ole Gottrup.

 

Mette Heidemann indledte med at fortælle lidt om Middelfart Kommunes holdning til og opgaver i forbindelse med seniorbofællesskaber. Generelt synes Middelfart Kommune, at seniorbofællesskaber er en rigtig god boform for mange seniorer. Det er en måde at bo på, hvor man både kan være sig selv og samtidig være en del af et fællesskab. På den måde kan et seniorbofællesskab give sociale relationer og samtidig et netværk af naboer, der har en interesse i hinanden.

 

Middelfart Kommune vil ikke selv etablere bofællesskaber, men formidler gerne kontakten mellem bygherrer og mulige indflyttere.

 

Den undersøgelse, der blev foretaget i forbindelse med borgermødet om seniorbofællesskaber i november 2015 viser (på baggrund af 79 besvarelser), at der er stor interesse for boformen i Middelfart Kommune.

 

Jørgen Knudsen uddelte kortmateriale og fortalte om ledige byggegrunde, der er udlagt til tæt/lav bebyggelse i Middelfart Kommune.

Det drejer sig konkret om grunde i Strib ved Abelonelunden, Skrillinge Øst/Toften og den nye udstykning på Falstervej. De ledige byggegrunde i Ejby, Nr. Aaby og Gelsted er i lokalplaner udlagt til parceller.

 

Alex Gren fortalte, at Boligforeningen Lillebælt konkret har planer om etablering af seniorbofællesskaber i Føns og i Strib. I Føns er der en gruppe, som har arbejdet med planerne gennem længere tid. Det samme gælder i Strib, men her er der større muligheder for, at nye interesserede kan komme med i gruppen. Der vil blive afholdt møde om planerne i Strib efter sommerferien. Mødet annonceres bl.a. i ugeaviserne.

 

Der var på mødet generelt stor interesse for seniorbofællesskab som lejeboliger. Ingen af de fremmødte udtrykte interesse for ejerboliger.

 

Der var meget stor interesse for udstykningen på Falstervej.

Jørgen Knudsen opfordrede de fremmødte til at overveje selv at købe en grund og på baggrund heraf etablere et bofællesskab. Alternativet på Falstervej vil formentlig være, at en privat investor køber grunden.

 

Det blev drøftet, hvor mange boligenheder et bofællesskab skal bestå af. Erfaringerne fra andre steder viser, at det er vigtigt, at der ikke er for få boliger i fællesskabet. Er der mange boliger (over 30) bliver det en anden type fællesskab, der kan etableres. Jo flere boliger, jo bedre økonomi vil der generelt være til etablering af gode fællesfaciliteter.

 

Boligstørrelsen ligger som udgangspunkt på 90-100 m2 til to personer. 

 

Der er enighed om, at det er vigtigt med tid til at forberede etableringen af et bofællesskab, inden man flytter ind. Der er også enighed om, at det er vigtigt med en tovholder for processen – som enten kan være en boligforening eller en privatperson, der stiller sig i spidsen.

 

Det blev konkret aftalt, at mødets deltagere melder tilbage til Mette Heidemann/Vivi Byrnel med deres ønsker til en bolig i et seniorbofællesskab – meget gerne så konkret som muligt mht. placering, boligstørrelse, ejer/lejer mv.

 

Desuden tager Middelfart Kommune initiativ til at skabe et overblik over, hvem der kunne være interesseret i at flytte i et seniorbofællesskab på de tre områder, der giver mulighed for det. Når det tekniske er på plads i den forbindelse på kommunens hjemmeside, meldes der ud om det til alle de deltagere på borgermødet i november 2015, som kommunen har mailadresser på. Desuden informeres der om det ad andre relevante kanaler.

 

På baggrund af tilbagemeldingerne tager Middelfart Kommune initiativ til at invitere til møder om de tre konkrete områder (såfremt der viser sig at være tilstrækkelig interesse) efter sommerferien.

Mette Heidemann

Sidst opdateret af Webmaster
02. juni 2016