Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat 260117

Møde i Middelfart Ældreråd torsdag den 26. januar 2017 

Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende Mogens Rasmussen med afbud

Referat

1.    Underskrift af referatet fra mødet den 22. december
Referat underskrevet.

2.    Godkendelse af dagsordenen
Godkendt med tilføjelse af et punkt vedr. Ældrerådsvalget

3.    Orientering fra forvaltningen
Udsat til næste møde.

4.    Orientering om demensindsats
Notat om demens drøftes.

Rådet får en orientering fra Jette og Lene.

De har været på 2 gode studiebesøg i Varde og Svendborg.

Der arbejdes videre med 4 punkter vedr. demens:

Aflastning, kørsel, aktiviteter og endelig med udbredelse af demensvenlig kommune.

20. marts afholdes møde med Alzheimersforeningen, hvor erhvervslivet og foreningerne inviteres.

Alt i alt et godt og fyldestgørende notat.

  1. Masterplan vedr. boliger – orientering
    Planen modtages positivt af Rådet .

6.    Ældrerådsvalg
Der har været afholdt møde med Staben om afholdelse af Ældrerådsvalg i efteråret 2017.

Notatet fra mødet drøftet. Notatet godkendes med enkelte bemærkninger. Formanden skriver til Staben.

Formanden demonstrerer systemet til afholdelse af valget.

Der er udarbejdet en folder om Ældrerådets arbejde i Middelfart Kommune. Formanden anerkender det gode arbejde. Kontaktpersoner rettes til med mobilnumre.

7.    Vedtægter for Centerråd
Tages til efterretning.

8.    Fra kassereren
Regnskabet godkendes.

9.    Årsberetning 2016
Godkendt. Videresendes til Mette Heidemann til videre foranstaltning.

10. Visionsplanen 2017
Godkendt og videresendes til forvaltningen

11. Siden sidst

  1. Temadag den 6. februar mangler deltagere – men frist til 1. februar
  2. DR har henvendt sig til formanden for at få priser på hvad det koster at bo på kommunens plejehjem. Formanden retter henvendelse til senior- og velfærdschefen for at få priserne lagt på hjemmesiden.
  3. 22. februar afholdes møde med Danske Ældreråd på Rudbækshøj.
  4. 5. april afholdes dialogmøde med Social- og Sundhedsudvalget.