Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat 23. februar 2017

Møde i Middelfart Ældreråd torsdag den 23. februar 2017   

Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Referat:

1. Referatet fra mødet den 26. januar og den 6. februar
   
Referater underskrevet.

2. Godkendelse af dagsordenen
   
Dagsorden godkendt.

3. Ældrerådsvalget – forberedelse
    Møde med Staben drøftet.
    Et flertal i udvalget ønsker at der udsendes e-post og fysisk brev til alle valgberettigede.  

    Seminar i Strib i Dansk Ældreråd blev drøftet.

4. Orientering fra forvaltningen
   
Kitt Lysén Pedersen giver en kort orientering fra forvaltningen.

   A) Værdighedsmidlernes anvendelse - orientering

        - Livskvalitet

        - Selvbestemmelse

        - Mad og ernæring

        - Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i ældreplejen

        - Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration

5. Klippekort for plejehjemsbeboere – ideudveksling
Kitt Lysén Pedersen informerer om pulje til klippekort til plejehjemsbeboere. Det er et reelt 
løft til plejen.

Udvalget brainstormer sammen med Kitt.

6. Mad om aftenen – orientering
Egebo og Fænøsund er med i forsøget med mad om aftenen.   
Der er en positiv holdning hos medarbejderne, - deres holdning er: det må jo komme an     på en prøve.

Beboerne skal så vidt muligt deltage i madlavningen.

I Ejby ansættes 2 unge piger på hver 3 timer, for at det kan hænge sammen.

Der afholdes 1 møde hvert sted én gang om måneden med personalet.

Der afholdes 1 møde hver måned med pårørende fra begge steder.   

7. Visionsplanen 2017
    
Der er få ændringer i indsatser.
     Uddannelse med e-learning
     Efteruddannelse i demens
     Nyt omsorgssystem bestemt af regeringen.

8. Siden sidst

    a) Der afholdes årsmøde i Dansk Ældreråd den 24. april

    b) Der afholdes Temadag i Dansk Ældreråd den 25. april

     c) Informationsniveau i rådet drøftes

     d) 20. marts er der Demensdag samt uddannelse af demensvenner

        og 4. april afholdes uddannelse af demenskorps til at sprede budskabet om demens,  der er mange projekter.

     e) 12. februar deltog Jette og Henrik i årsmøde på Tvillingegården