Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat af Ældrerådets møde d. 23. marts 2017

Referat fra møde i Middelfart Ældreråd
torsdag den 23. marts 2017 kl. 14.00-16.30
i Mødelokale 1 i Middelfart MidtpunktDeltagere:
Ældrerådets medlemmer
Fraværende med afbud: Lene Glesner, Mogens Rasmussen og Henrik Lam

Dagsorden:
1. Referatet fra mødet den 23. februar
Referat underskrevet.

2. Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt med ændring af punkt 8 til Ansøgning Velux-Fonden.

3. Embedslægens tilsyn – høring
Høring drøftet og taget til efterretning. Rådet roser forvaltningens notat. Rådet ser frem til fremtidig
procedure i forbindelse med tilsyn. Formanden udarbejder høringssvar.

4. Tilsynsrapporter fra Revas – høring
Høring drøftet og taget til efterretning. Formanden udarbejder høringssvar.

5. Tilsyn på fritvalgsområdet – høring
Høring drøftet og Rådet bakker op. Taget til efterretning. Det var ønskeligt at leverandøren får mulighed
for at forklare sig. Kommunen kan være godt tilfreds. Formanden udarbejder høringssvar.

6. Orientering fra forvaltningen
Kitt Lysén Pedersen deltager og informerer om Ældrerådets økonomi i årene 2014-2017.
Kitt giver en kort orientering om budgetlægningen. Samt om det kommende budgetarbejde.
Rådet og Kitt drøfter møderne ”Bliv demensven”. Det var gode intromøder.

7. Visionsplanen
Birgit informerer om hendes og Karl Jørgens besøg i forbindelse med ”varm mad” projekt.
De har begge været til frokost, hvor der blev serveret kold mad. De oplever at det fungerer godt, og de
har fået et godt indblik i hvordan det fungerer.
Der har været afholdt et styregruppemøde med gode snakke om projektet. Der var mange gode input til
endelig rapport.

8. Velux-Fonden
Rådet drøfter udkast til medicinhåndtering/sektorovergange projekt. Der kan søges penge fra Velux
Fonden.
Rådet bakker op om en ansøgning.

9. Siden sidst
1) Rådet besøger Elbokøkkenet den 19. maj 2017
2) Rådet drøfter punkter til dialogmødet med Social- og Sundhedsudvalget
3) Jette informerer om evaluering på aktivitetsmessen i Nørre Aaby

Sidst opdateret af Lisbeth Behrendt
07. august 2017