Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat 22. juni 2017

Møde i Middelfart Ældreråd torsdag den 22. juni 2017 kl. 13.00-15.30 i Mødelokale 1 i Middelfart Midtpunkt

Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende: Mogens Rasmussen og Lene Glesner med afbud

1. Referat fra mødet den 27. april 2017
Referat underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt med tilføjelse af yderligere 2 punkter som indsættes efter punkt 4:
Vinter- og renholdelsesregulativ
Lokalplan 166

3. Orientering fra forvaltningen v/Kitt Lysen
Kitt Lysen har inviteret Birgit Muff Pedersen med til mødet.

Birgit orienterede om kommunens visitationsregler.
Orienteringen tages til efterretning.

Kitt orienterede derefter om følgende punkter:

  • Puljeansøgninger
  • Masterplan for boliger til særlige borgergrupper
  • Midler fra Trygfonden til 1. hjælps kurser
  • Kursusforløb på Brogården for medarbejdere på plejehjem
  • Ny frihytte til efteråret
  • SBH kørsel – visitationskriterier til høring 10.8.17 med høringsfrist 31.8.17
  • Lokal demens handlingsplan sendes til høring i efteråret.
  • Værdighedsmidler – holdninger/tilkendegivelser fra Ældrerådet

Orienteringen tages til efterretning.

4. Lokalplan 178 – høring
Tages til efterretning/anbefales godkendt.

5. Vinter- og renholdelsesregulativ
Godkendes med enkelte bemærkninger og formanden fremsender høringssvar.

6. Lokalplan 166 - høring
Tages til efterretning/anbefales godkendt.

7. Orientering fra kasseren
Gennemgang af budget 2017.
Orienteringen tages til efterretning.

8. Visionsplanen

  1. Avisen – drøftelse
  2. Ældrerådsvalget – drøftelse

Orientering om Ældrerådsvalg herunder annonce i avisen.

9. Siden sidst
Daghøjskole for demens ramte ændres til aktivitetscenter.
Der arbejdes med at gøre aflastningspladser mere venlige og behagelige at komme til.
SBH kørsel
Nyt aktivitetscenter i tidligere halbestyrerbolig ved Vestfynshallen.
Partnerskab med Alzheimerforeningen
Søgt fond om midler til dans og bevægelse.
Karl deltager i 2 møder med Faglig Seniorer


Referent: Liselotte Skov

Sidst opdateret af Lisbeth Behrendt
07. august 2017