Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat 18. maj 2017

Møde i Middelfart Ældreråd torsdag den 18. maj 2017 kl. 13.00-14.30 i Mødelokale 1 i Middelfart Midtpunkt

Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende Henrik Lam med afbud

1. Referat fra mødet den 27. april 2017
Referat underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt.

3. Orientering fra forvaltningen v/Lis Huge
Lis Huge orienterede om 3 punkter:
 
1. Sårprojekt hvor der er fokus på:
Liggesår
Diabetes fodsår
Skinnebenssår
10 sygeplejersker er under uddannelse.
Vigtig med tidlig opsporing
 
2. Medicinering
Det kører stille og roligt.
Der er færre medicindoseringer.
 
3. Når jeg bliver gammel
Lis oplyste, at præsterne gerne vil samarbejde med forvaltningen
Det kan være svært at få de ældre og ensomme ud over dørtrinnet. Præsterne kan evt. være en indgangsvinkel til dette.
 
Flemming deltager den 29.5.17 i et møde i Gelsted som er en udløber af ”Når jeg bliver gammel”. Den lokale præst er også inviteret til dette møde.
Punktet taget til efterretning.

4. Kommuneplan 2017
Ældrerådet finder kommuneplanen godt gennemarbejdet.
Tages til efterretning.

5. Visionsplanen
Ingen bemærkninger til punktet.

6. Siden sidst
Flemming deltager i reception på Gelsted Plejecenter 19.5.17.
 
Pilotprojekt ”Demens venlig kommune”. Social- og sundhedsudvalget har sagt ja til 3 projekter under demens venlig kommune: daghøjskole, aflastning og transport.
 
Ønske om at der ingen aldersbegrænsning er på mamografi og underlivsscreening.

Der er 2 ¼ års ventetid på høreapparater ved det offentlige. Evt. tage det med som et punkt i Regionsældrerådet.

Der har været lidt uro blandt brugerne af Brenderup Dagcenter på grund af kommende ændringer.

Inge har deltaget i møde vedr. klimahavnen.

Mogens er blevet 1. næstformand i Dansk Ældreråds bestyrelse.

Der er bevilget 1,7 mio kr. til ombygning af 3 køkkener: Rudbækshøj, Egebo samt køkkenet i Gelsted. Pengene skal bruges i år.

Der er bevilget nyt kolonohavehus.

Egebo kører projekt varm mad om aftenen.

Den 22.5.17 er der møde i Økonomiudvalget hvor samlet plan for ældrerådsvalg er på som punkt.

Referent: Liselotte Skov

Sidst opdateret af Lisbeth Behrendt
07. august 2017