Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat af mødet d. 24 august 2017

Referat af møde i Middelfart Ældreråd torsdag den 24. august 2017 kl. 13.00-15.30 på det nye rådhus

Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Dagsorden:
1. Referat fra mødet den 22. juni 2017
Referat underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendt med tilføjelse af yderligere 1 punkt, som indsættes efter punkt 8: Budget 2018

3. Orientering fra forvaltningen
Kitt Lysen har inviteret Lisbeth Lund Jensen med til dette punkt.
• Lisbeth orienterede om evalueringsrapport: Projekt varm mad om aftenen

Orienteringen tages til efterretning.

Kitt orienterede derefter om følgende punkter:
• Udfordringer med at fastholde sommerferievikarer
• Lederstilling på Brenderup dagcenter

Orienteringen tages til efterretning

4. Værdighedspuljen 2018 – drøftelse
Der var en drøftelse af punktet.
Formanden sender svar til forvaltningen med følgende punkter:
1) Varm mad til aften
2) Flere gæsteboliger
3) Ønske om en frihytte mere
4) Kreativt personale til dagcentre/plejecentre

5. Lokalplan 176 - høring
Opbakning til forslaget/anbefales godkendt.

6. Lokalplan 163 – høring
Anbefales godkendt.


7. Visitationskriterier SBH kørsel – høring
Positive tilkendegivelser fra Ældrerådet omkring SBH kørsel. Ældrerådet finder, at det er et godt tiltag med SBH kørsel – også for visiterede demente borgere.
Formanden sender høringssvar.

8. Tømning af boliger – høring
Brochure vedr. tømning af boliger på plejecentre er ved at blive revideret.
Ældrerådet finder at fristen med 7 dage er for kort.
Ældrerådet ser gerne en bredere formulering
Formanden sender høringssvar.

9. Budget 2018
Ældrerådet ønsker at rengøring hver 3. uge rulles tilbage til rengøring hver 14. dag.
Ældrerådet anbefaler budgetforslaget med bemærkning om bl. a. rengøring. Formanden udarbejder høringssvar.

10. Visionsplanen
Ingen bemærkninger

11. Siden sidst
• Inge og Henrik har været til møde med Fyn Bus.
• Der arbejdes med demens venlig kommune:
Der har været afholdt møde med frivillige, der er uddannet demensvenner.
Pilotprojekt i Brenderup – personale i forretninger og håndværkere er uddannet demens venner.
Starter op med demensvenner i Nørre Aaby pr. 1.10.17
• Danske Ældreråd har afholdt bestyrelsesmøde og seminar i Nyborg. Kontakte Regionsældreråd for nyheder inden dagsorden sendes ud.
• Jette efterlyser skabelon til blad til centerråd i Kongshøjcentret.
• Der er stormøde i Fredericia den 3.10.17 fra kl. 13.30 – Flemming, Mogens og Birgit deltager.
• Flemming deltager i møde hos Faglige Seniorer 3.10.17.
• Inge repræsenterer ældrerådet i arbejdsgruppe Byforum, Middelfart Midtby


Referent Liselotte Skov
Sidst opdateret af Lisbeth Behrendt
30. august 2017