Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat 27 oktober 2016

Referat fra møde i Middelfart Ældreråd torsdag den 27. oktober 2016

Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende: Inge Lodberg, Jette Erichsen, Mogens Rasmussen og Henrik Lam

Dagsorden:
1. Underskrift af referatet fra mødet den 22. september 2016
Underskrevet.

2. Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt med tilføjelse af 3 punkter yderligere: Høring Visitation til indkøb,  Høring Visitation til plejeboliger og høring til revisitation til lægekørsel

3. Fælles kørselskontor – orientering
Tina Frisch Karstensen fra Teknisk Forvaltning deltog i mødet og orienterede om det nye fælles kørselskontor med opstart 1. september 2016.

3a)Revisitering og ny ansøgningsblanket til lægekørsel - høring
Tina orienterede om revisitering og ny ansøgningsblanket til lægekørsel.
Formanden udarbejder høringssvar, indeholdende anbefaling af forslaget.

4. Orientering fra forvaltningen
Kitt Lysén Pedersen deltager i mødet og orienterer om hvorfor Værdig død og spørgsmålet om genoplivning ikke var med i Værdighedspuljen. Der er i forvejen indsatser og de forsætter i 2017.

Kitt Lysén Pedersen orienterer om faste læger på plejehjemmene. Deres opgave er, at rådgive og vejlede.

5. Visitation til indkøb - Høring
Rådet modtog høringsmaterialet 2 timer før mødet. Høringen kan ikke behandles seriøst med den korte tidsfrist.

6. Visitation til plejeboliger - Høring
Rådet modtog høringsmaterialet 2 timer før mødet. Høringen kan ikke behandles seriøst med den korte tidsfrist.

7. Ældrerådsvalg – indledende drøftelse
Punktet udsat til næste møde.

8. Værdighedspuljen– emner
Udsat til næste møde.

9. Visionsplanen 2016
Udsat til næste møde.

10. Siden sidst
Deltagelse i Regionsmødet 15. november 2016.
Fælleskørsel til Vingsted.