Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat 25. august 2016

Referat fra møde i Middelfart Ældreråd
Den 25. august 2016

Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende: ingen

Dagsorden:

1.    Underskrift af referatet fra mødet den 23. juni 2016
Underskrevet.

2.    Godkendelse af dagsordenen

Godkendt med ændringer. Den ændrede dagsorden fremgår af dette referat.

3.    Direktionens budgetforslag 2017 – høring
Mette Heidemann deltog i mødet og informerede om budgetforslagene gældende for Social- og Sundhedsudvalget.

Formanden udarbejder høringssvar.

4.    Orientering fra forvaltningen

Kitt Lysén Pedersen orienterer fra forvaltningen.

Orienteringen taget til efterretning.

5.    Tilsynsrapporter - høring

Tilsynsrapporter taget til efterretning med kritiske bemærkninger om processen.

Formanden udarbejder høringssvar.

6.    Valg af arbejdsgrupper

Der vælges medlemmer til arbejdsgrupper som følger:

-      Varm mad om aftenen på plejehjemmene:

Birgit Iversen og Karl Jørgen Dragmose-Hansen

-      Når jeg bliver gammel:

Til styregruppen - Lene Glesner og Inge Lodberg

-      Ældrerådsvalg:

Mogens Rasmussen, Inge Lodberg og Henrik Lam

7.    Visionsplanen 2016

Intet.

8.    Siden sidst

Fremtidige aktiviteter:

Aktivitetsdag 23. september 2016 kl. 13-16 i Brenderup.

Temadag 5. oktober 2016 om det kommende valg til ældrerådet – formanden tilmelder.

Vingsted Konference 9. november 2016 – formanden tilmelder.