Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat 24. november 2016

Referat af møde i Middelfart Ældreråd torsdag den 24. november 2016

Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Dagsorden
1. Underskrift af referatet fra mødet den 27. oktober 2016
Referat underskrevet.

2. Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt med tilføjelse af endnu et punkt (18. Madservicetakster).

3. Orientering fra forvaltningen
Kitt Lysén Pedersen deltager i mødet.

Kitt informerer om Kvalitetsstandarder.
Høringen vedr. kørsel til læge: indstillinger fra Ældrerådet er fulgt, dog ikke forslaget om at fjerne tro og love-erklæringen.

Kit informerer om, at Middelfart Kommune deltager i et demensudviklingsprogram ”Demensrejsehold” på 4 plejecentre i 2017.

Kitt informerer om, at der kommer 2 kvalitetsstandarder i høring i næste uge.

4. Kvalitetsstandard for hjemmehjælp – høring
Rådet anbefaler kvalitetsstandarden uden bemærkninger. Formanden udarbejder høringssvar.

5. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg – høring
Rådet anbefaler kvalitetsstandarden uden bemærkninger. Formanden udarbejder høringssvar.

6. Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling – høring
Rådet anbefaler kvalitetsstandarden. Formanden udarbejder høringssvar med kritiske bemærkninger om, at der bruges § og fagudtryk.

7. Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering – høring
Rådet anbefaler kvalitetsstandarden uden bemærkninger. Formanden udarbejder høringssvar.

8. Kvalitetsstandard for kvindekrisecentre – høring
Rådet anbefaler kvalitetsstandarden uden bemærkninger. Formanden udarbejder høringssvar.

9. Visitationskriterier for ældreboliger – høring
Rådet anbefaler visitationskriterierne uden bemærkninger. Formanden udarbejder høringssvar.
 
10. Visitationskriterier for tryghedsboliger – høring
Rådet anbefaler visitationskriterierne med et par bemærkninger. Formanden udarbejder høringssvar.

11. Visitationskriterier for plejeboliger – genbehandling/ høring
Rådet anbefaler visitationskriterierne med bemærkning om, at det må være muligt, at få vurdering fra andet fagpersonale som f. eks. læger. Formanden udarbejder høringssvar.

12. Visitationskriterier for indkøb – genbehandling/ høring
Et flertal af rådet anbefaler visitationskriterierne uden bemærkninger. Formanden udarbejder høringssvar.

13. Møde for fynske ældreråd – arbejdsgruppe
Der nedsættes en arbejdsgruppe med Jette Erichsen, Lene Glesner og Mogens Rasmussen.

14. Ældrerådsvalget – indledende drøftelse
Rådet drøfter oplægget fra Martin Albertsen. Der udarbejdes indstilling til Martin Albertsen.

Det drøftes, hvordan der findes kandidater til opstilling til Ældrerådet.

Mogens Rasmussen genopstiller til bestyrelsen i Dansk Ældreråd.
Der skal findes 2 suppleanter på Fyn.

15. Værdighedspuljen – emner
Kitt Lysén Pedersen informerer om den fremsendte ansøgning, afsendt den 15. november. Rådet drøfter ansøgningen.

Emner til brug af værdighedspuljen:
- Lisbeth Lund-Jensens projekt med flydende mad
- Yderligere initiativer vedr. varm mad
- Frivilliges uddannelse
- Midler til mindrebemidlede som ikke har til at komme på dagscentre.

Rådet bakker op om den indsendte ansøgning.

16. Mødekalender 2017
Mødekalender for 2017 godkendt.

17. Visionsplanen 2016
Ingen bemærkninger.

18. Madservicetakster
Rådet anbefaler taksterne uden bemærkninger. Formanden udarbejder høringssvar.

19. Siden sidst
a) Der nedsættes arbejdsgruppe vedr. madordning.
Punkt på næste dagsorden. Inden mødet kan der spørges til hvad der reelt laves af mad på plejecentrene.
b) Demensgruppen skal mandag til Svendborg og besøge demensbyen. Hvor er politikerne?
c) Værdighedsmidler til mindrebemidlede, som ikke har råd til at komme på dagcentre.
d) Drøftet kørsel til læge – pårørendekørsel
e) Inge har deltaget i møde med revision af centerrådene.
f) Mogens informerer om, at der etableret en sansehave på Rudbækshøj og foreslår alle at besøge den