Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat 23. juni 2016

Referat fra møde i Middelfart Ældreråd
den 23. juni 2016

Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende:
Lene Glesner og Birgit Iversen med afbud

 

Dagsorden:

1.    Underskrift af referatet fra mødet den 26. maj 2016
Underskrevet.

2.    Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

3.    Formandsmøde i Danske Ældreråd - drøftelse
Mogens, Flemming og Inge deltager i formandsmødet i Danske Ældreråd. Flemming tilmelder alle tre.

Rådet drøftede Danske Ældreråds holdning til aktuelle ældrepolitiske områder.

Der er opbakning fra rådet til deltagerne i formandsmødet til at tilkendegive opbakning med modifikationer.

4.    Orientering ved kassereren
Orientering fra kassereren.

5.    Høring - Forslag til lokalplan 168 for et mindre boligområde ved Danavej/Grønnegade i Nørre Aaby
Forslag til høringssvar blev drøftet. Flemming udarbejder høringssvar, som støtter forslaget.

6.    Høring - Forslag til lokalplan 170 Boliger ved Assensvej og Storebæltsvænget
Forslag til høringssvar blev drøftet. Flemming udarbejder høringssvar, som støtter forslaget.

7.    Visionsplanen 2016
Rådet drøftede status på Visionsplanen 2016. Rådet mangler opdatering på et par af punkterne.

8.    Siden sidst

a)      Ældrerådet er blevet kontaktet af Staben vedr. næste valg til Ældrerådet. Der foreslås nedsættelse af et udvalg. Rådet finder det er en god idé, - men først efter den 5. oktober 2016. Formanden svarer på henvendelsen.

b)      Temadag i Danske Ældreråd den 5. oktober om det kommende valg – formanden samler op og tilmelder.

c)       Henrik og Inge har deltaget i et orienterende møde hos Fyn-Bus. Vi kan forvente en del ændringer i vores område, ændringer som vi skal være opmærksomme på.

d)      Invitation til indvielse af sansehaven i Skovgade – Henrik repræsenterer ældrerådet.