Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat 22. september 2016

Referat fra møde i Middelfart Ældreråd
Torsdag den 22. september

Deltagere: Rådets medlemmer
Fraværende:
Mogens Rasmussen

Dagsorden:

1. Underskrift af referatet fra mødet den 25. august 2016

Referat underskrevet.

2. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden godkendt med tilføjelse af et punkt vedr. varm mad

3. Fremtidens velfærd: ”Hvad kan du gøre? ”

Rådet har modtaget materiale fra Ole Qvortrup Larsen vedr. Fremtidens Velfærd.
Ole efterlyser ideer fra rådet til proces og hvad kan man selv gøre.
Rådet udpeger Jette Erichsen og Inge Lodberg til en arbejdsgruppe med projektet.

4. Varm mad på plejecentre

Der er tilgået Rådet en rapport vedr. projekt Varm mad på plejecentre, som danner grundlag for det videre arbejde med Varm mad på plejecentrene.

Kitt Lysén Pedersen og Lisbeth Lund-Jensen kom og uddybede rapporten.
Rådet roser rapporten. Den er rigtig god og bidrager godt til snakken om projektet.

Formanden sender Rådets holdning til rapporten til Kitt, så den kommer med til behandling på næste møde i Social- og Sundhedsudvalget.

5. Orientering fra forvaltningen 

Kitt Lysén Pedersen fortæller fra forvaltningen om:
- Budgetaftalen
- Værdighedspuljen. Har Rådet ønsker til indsatser. Kitt ønsker tilbagemelding inden november
- Der er ansøgt Socialministeriet om at komme med i projekt Demensrejsehold.

6. Visionsplanen 2016

Ingen bemærkninger.

7. Siden sidst

Rådets medlemmer har deltaget i dialogmøde med Byrådet om budgetforliget. Det var et godt møde og afviklet i en god form.

Formanden har tilmeldt medlemmer til:
- Valgmøde 5. oktober
- Vingsted Konference 9. november
- Møde med Social- og Sundhedsudvalget den 12. oktober

23. september finder aktivitetsdagen sted.