Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat 14. april 2016

Middelfart Ældreråd

Referat fra ekstraordinært møde i Middelfart Ældreråd

Torsdag den 14. april kl. 13.00 i

Middelfart Midtpunkt – lokale 1

 

Deltagere:

Rådets medlemmer

Fraværende:

Jette Erichsen og Henrik Lam

 

1.

Underskrift af referatet fra 21. marts

Underskrevet, dog ikke af Jette Erichsen og Henrik Lam

2.

Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

3.

Effektiviseringsforslag 2018 og 2019 – høring

Punkterne i Effektiviseringsforslaget blev drøftet.

Rådet anbefaler forslaget.

Formanden udarbejder høringssvar.

4.

Fra kassereren – orientering

Der er ingen bemærkninger til kvartalsrapporten, som tages til efterretning.

 

5.

Årsrapport fra Revas

Rapporten tages til efterretning.

Rådet finder tidsforløbet imellem delrapporterne og årsrapporten utilfredsstillende.

Formanden udarbejder høringssvar.

6.

Visionsplanen

Rådets forslag om varm mad på plejecentrene er behandlet på Social- og sundhedsudvalgets møde den 13. april og er blevet vel modtaget. Der arbejdes videre med det.

                

7.

Siden sidst

Der er Temaeftermiddag den 26. april 2016 om det gode ældreliv.

 

Der er kommet bekræftelse på deltagelse i Dansk Ældreråds konference den 2. og 3. maj 2016. 7 af rådets medlemmer deltager.