Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat 28. januar 2016

Referat fra møde i Middelfart Ældreråd torsdag den 28. januar 2016

Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende:
Mogens Rasmussen med afbud.

1. 
Underskrift af referatet fra mødet den 17. december 2015
Underskrevet.

2. 
Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

3.
Akutsygepleje – orientering

Teamleder Helle Winther Dahl orienterede om ordningen med akutsygeplejen.

4.
Ernæringsindsats hos hjemmeboende – orientering
Teamleder Lisbet Lund-Jensen og Sussi Friis-Buhl fra Kost og Ernæring orienterede om projekt om Ernæringsindsats hos hjemmeboende ældre.

5.
Årsafslutning /kassereren

Revideret regnskab 2015 udleveret på mødet.
Regnskabet blev taget til efterretning.

6.
Værdighedspolitik – drøftelse

Jonna Søegaard orienterede om arbejdet med Værdighedspolitik.
Tidsplanen er, at der kommer et oplæg til høring i Ældrerådet i februar og sagen behandles politisk i marts.
Rådet afventer høringsmaterialet.

7.
Demenspolitik – drøftelse

Der arbejdes med en temadag i samarbejde mellem Ældrerådet og kommunen, eventuelt i efteråret 2016.

8.
Visionsplanen 2016
Visionsplan for 2016 godkendt.

9. 
Siden sidst

9.1
Orientering fra formandens deltagelse i et møde med forvaltning og pårørende.

9.2
Orientering fra Karl Jørgen Dragmose-Hansen om Aktivitetsmessen i Ejby 29/1-16.

9.3
Orientering om Elbo-køkkenet.

9.4
Temadag om Det Gode Ældreliv 19. januar 2016 blev aflyst på grund af for få deltagere. Der skal aftales ny dato til temadagen.