Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat 25. februar 2016

Referat fra møde i Middelfart Ældreråd Torsdag den 25. februar

Deltagere:
Rådets medlemmer

Fraværende:
Flemming, Mogens og Lene med afbud.

1. 
Underskrift af referatet fra 28. januar
Underskrevet.

2. 
Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

3. 
Orientering om hjemmesiden

Benjamin Runge fra Kommunikationsafdelingen deltog i punktet.
Han orienterede om forslag til ændring af Ældreområdets hjemmeside, så den bliver mere brugervenlig og overskuelig for brugerne.
Den side, som foreslås anvendt er desuden responsiv, hvilket vil sige, at siden tilpasser sig, hvad enten den ses på en PC, tablet/Ipad eller telefon.
Ældrerådet bakker op omkring ændringen og anbefaler, at forvaltningen arbejder videre med at få ændret hjemmesiden for Ældreområdet. Ældrerådet vil gerne samarbejde med forvaltningen om indhold m.v. på siden.

4. 
Rehabilitering – orientering
Sundhedschef Lis Huge deltog i punktet.
Hun orienterede om ny visitationsmodel (tværfaglig visitation), som bl.a. forbinder sygepleje med hverdagsrehabilitering.
Ældrerådet var positive overfor den ny model, og tager orienteringen til efterretning.5. 
Visionsplanen

Orientering om planlægning af en temadag om Det Gode Ældreliv ultimo april 2016.


6. 
Siden sidst

6.1
Repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference 2. og 3. maj 2016
Jette Christiansen sørger for tilmelding af:
- Flemming, Inge, Karl Jørgen, Henrik og Jette
- Mogens og Lene var fraværende, så Jette C. kontakter dem for evt. deltagelse.

6.2
Evaluering af messen i Ejby
Messen i Ejby blev drøftet, og Birgit Iversen orienterede om en evalueringsrapport, der var udarbejdet. Denne rapport rundsendes til rådets medlemmer.