Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat ekstraordinært møde 28. april 2015

Referat af ekstraordinært møde i Ældrerådet tirsdag den 28. april 2015

Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende:
Jens Krøyer, Henrik Lam og Lene Glesner – alle m. afbud

Mødet blev indledt med en konstatering af, at vi var beslutningsdygtige, jvnf. forretningsordenens § 7.

1. 
Økologi -  høring.
Principiel enighed om at støtte indførelse af økologi i forhold til bespisning af de ældre, såvel på plejehjem som i egen bolig. Også enighed om, at indførelse af økologi ikke må medføre øgede udgifter for borgerne. Vi anbefaler en grundigere gennemgang af eksisterende indkøbsaftaler, før der træffes endelig politisk beslutning. Formanden udarbejder høringssvaret

2. 
Kvalitetsstandarder.
 
Formanden er inviteret til arbejdsgruppemøde herom. Rådet finder egentlig, at de nuværende standarder er OK – vi kunne ønske os lidt bedre muligheder for fleksibilitet i forhold til visiterede ydelser

3. 
Andet.
 
Intet under dette punktReferent Flemming Enevoldsen