Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat 21. maj 2015

Referat fra møde i Middelfart Ældreråd torsdag 21. maj 2015

Deltagere:
Ældrerådets medlemmer
Borgerrådgivningschef Helle Mikkelsen, Socialchef Jonna Søegaard og Kost- og Ernæringsleder Lisbet Lund-Jensen er indbudt til at deltage i en del af mødet.

Fraværende:
Ingen.


1.
Underskrift af referat fra møderne den 16. og 28. april 2015

Underskrevet.


2.
Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

3.
Boliger til ældre
Borgerrådgivningschef Helle Mikkelsen orienterede på opfordring fra Ældrerådet om - ventetid på boliger til ældre- aflastningsboliger- statistik over plejehjemspladser, fordeling og efterspørgsel af disseÆldrerådet tager orienteringen til efterretning og udtrykker tilfredshed med det oplyste.

4.
Nøgletal på ældreområdet

Socialchef Jonna Søegaard orienterede om nøgletal på ældreområdet.Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.


5.
Mad og ernæring

Leder af Kost og Ernæring Lisbet Lund-Jensen orienterede om mad og ernæring for ældre og de tiltag, der er i den forbindelse, f.eks. undervisning af personale 2 x årligt.
Der er igangsat flere projekter omkring ernæring, både for plejehjemsbeboere og hjemmeboende. Ældrerådet blev orienteret herom.

6.
Effektiviseringsforslag

De fremsendte effektiviseringsforslag blev drøftet.Ældrerådet besluttede at afgive høringssvar med bemærkninger til en del af forslagene.Formanden udarbejder høringssvar.

7.
Visionsplanen

Intet.

8.
Siden sidst

8.1 Embedslægens samlerapport for tilsyn forsinket
8.2 Teknologi i Øjenhøjde 5. maj 2015
8.3 Møde om kvalitetsstandarder udsat
8.4 Messe 21/8-15 i Gelsted