Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat 17. december 2015

Referat fra Ældrerådets møde torsdag den 17. december 2015

Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende:
Ingen1. 
Underskrift af referatet fra mødet den 19. november 2015

Underskrevet.

2. 
Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

3. 
Høring - Tilsyn på personlig pleje og praktisk bistand i 2015
Høringsmateriale udsendt den 10. december 2015 med høringsfrist 30. december 2015.
Høringsmaterialet blev drøftet. Rådet drøftede blandt andet muligheden for at anbefale, at mere end 2 % af brugerne deltager i tilsynet – gerne 5%.
Formanden udarbejder et høringssvar med de bemærkninger, der fremkom under drøftelsen.

4. 
Mødekalender 2016

Møderne afholdes i 2016 den 4. torsdag i måneden, dog undtaget marts, hvor mødet afholdes mandag den 21. marts på grund af påske. Mødetidspunkt 13.00-16.00 uændret. Møderne afholdes i Midtpunkt.
Møderne afholdes således:
28/1, 25/2, 21/3, 28/4, 26/5, 23/6, 25/8, 22/9, 27/10, 24/11 og 22/12 20165. 
Orientering ved kassereren
Orienteret.6. 
Udkast til årsberetning 2015
Udkastet sendt til rådets medlemmer inden mødet.
Drøftet – og forslag til tilføjelser m.v. blev fremsat. Godkendt med ændringsforslag.7. 
Visionsplanen

Intet.

8. 
Siden sidst

8.1
Svane Service ophørt som fritvalgsleverandør i Middelfart. Orientering fra kommunen taget til efterretning.

8.2
Orientering om sag vedr. ældreboligs indretning taget til efterretning.

8.3
Kommunens Nytårskur på Hindsgavl 7/1-16 kl. 16.00 – hver enkelt tilmelder selv.

8.4
Danske Ældreråd temadag 22. februar 2016 i Middelfart om Rehabilitering, forebyggelse, pårørende og værdighedspolitik i ældreplejen. Formanden tilmelder. Alle på nær Jens Krøyer deltager.

8.5
Orientering om organisationsændring i Social- og Sundhedsforvaltningen pr. 1. januar 2016 taget til efterretning.