Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat 15. oktober 2015

Referat fra møde i Middelfart Ældreråd Torsdag den 15. oktober 2015

Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende:
Jette Erichsen, Lene Glesner, Birgit Iversen og Karl Jørgen Dragmose-Hansen, alle med afbud.

1.
Underskrift af referatet fra mødet den 17. september 2015

Underskrevet.

2.
Godkendelse af dagsordenen
Godkendt med tilføjelse af 2 nye punkter – pkt. 7 Nedgravning af affaldsløsninger og pkt. 8 Visitation til ældrevenlige boliger. Visionsplanen og Siden sidst bliver henholdsvis nr. 9 og nr. 10.

3.
Orientering om hjemmesideproblematikker
Kommunikationskonsulent Benjamin Runge deltog på mødet og orienterede om hjemmesideproblematikker.

4.
Orientering om Kære Pleje

Frank fra Kære Pleje deltog. Formand Flemming Enevoldsen orienterede om ældrerådets virke, sammensætning m.v. Frank orienterede om Kære Pleje og deres arbejde som frit valgs leverandør i bl.a. Middelfart Kommune.

5.
Køreplansændringer pr. 13. december
Formanden forelagde afsendt høringssvar. Det blev drøftet og godkendt af rådet.

6.
Tilskud efter folkeoplysningsloven – høring

Drøftet. Rådet støtter forslaget, og har ingen bemærkninger.

7.
Nedgravning af affaldsløsninger
Forslaget til nedgravning af affaldsløsninger i Middelfart by blev drøftet. Rådet er positive overfor forslaget, og bemærker sig med tilfredshed den omtalte mulighed for at blive undtaget ved f.eks. nedsat bevægelighed. Der er modtaget indbydelse til møde. Henrik Lam og Jette Erichsen (suppl. Inge Lodberg) deltager fra Ældrerådet.

8.
Visitation til ældrevenlige boliger

Det generelle i henvendelsen blev drøftet. Ældrerådet foreslår, at kommunens visitatorer er opmærksomme på disse problemstillinger ved visitation til boliger.

9.
Visionsplanen

Intet.

10.
Siden sidst

10.1
Vingstedkonference 16. november 2015 Tilmeldinger til Flemming Enevoldsen senest 1. november 2015, hvorefter han laver samlet tilmelding.

10.2
Paneldebat – Fremtiden Velfærd Ældrerådet er indbudt til at deltage i paneldebat ved arrangement den 24. november 2015. Flemming Enevoldsen deltager på ældrerådets vegne. Ældrerådets medlemmer kan tilmelde sig som deltager i arrangementet til Jette Christiansen senest 1. november, hvor der foretages en samlet tilmelding.

10.3
Møde om Seniorboliger 17. november 2015 kl. 19.00. Invitation udsendes snarest. Tilmelding til Jette Christiansen senest 12. november 2015

Sidst opdateret af Webmaster
04. januar 2016