Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat 20. august 2015

Referat fra møde i Middelfart Ældreråd torsdag 20. august 2015

Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende:
Mogens Rasmussen, Inge Lodberg, Lene Glesner og Jette Erichsen, alle med afbud.

 

1. 
Underskrift af referatet fra mødet den 18. juni og 16. juli 2015

Underskrevet.

2. 
Godkendelse af dagsordenen
Godkendt med tillæg af ny punkt til dagsordenen – pkt. 7 Høring af direktionens budgetforslag 2016

3. 
Forebyggende hjemmebesøg – høring

Drøftet. Rådet kan tilslutte sig det fremsendte forslag, og formanden udarbejder høringssvar.

4. 
Ældremessen

Plakater og flyers uddelt på mødet. Der blev orienteret om status for forberedelserne af arrangementet.

5. 
Visionsplanen

Intet.

6. 
Siden sidst

6.1 Aktivitetsmessen i Gelsted 20. august 2015 kl. 14-17
6.2 Reception 3. september 2015
6.3 Elbokøkkenet – redegørelse taget til efterretning
6.4 Formandsmøde i Danske Ældreråd – emner til politisk drøftelse
6.5 Næste 4 by møde – praktiske forberedelser
6.6 Dialogmøde 1. september 2015
6.7 Fælles ældrerådsmøde på Nordfyn 29. september 2015
6.8 Temadag – Ældreråd synlighed og medier 30. september 2015

7. 
Høring af direktionens budgetforslag for 2016

Mette orienterede om budgetforslagene.
Ældrerådet drøftede høringsmaterialet og kan tiltræde det fremsendte.
Formanden udarbejder høringssvar.