Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat 19. november 2015

Referat fra Ældrerådets møde torsdag den 19. november 2015


Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende:
Ingen1.
Underskrift af referatet fra mødet den 15. oktober 2015

Underskrevet.


2.
Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.


3.
Afsendte høringssvar – efterretninger
- Nedgravede affaldsløsninger
- Kvalitetsstandarder
Orienteringen taget til efterretning.


4.
Salgssteder for rejsekort – høring
Oplæg til udvidelse af salgssteder for rejsekort til at omfatte bibliotekerne anbefales. Formanden fremsender høringssvar.


5.
Mødekalender – evaluering

Socialchef Jonna Søegaard deltog i punktets behandling.
Drøftelse af mødeplanen i forhold til høringer. Der har flere gange i 2015 været problemer med at kunne behandle høringer på Ældrerådets møder på grund af høringsfrister, der lå mellem møderne. Det overvejes at ændre på mødedagen for Ældrerådets møder i 2016, så der skabes bedre sammenhæng i forhold til afgivelse af høringssvar til politiske sager. Punktet tages op til drøftelse på næste møde.
Når mødeplanen for 2016 er fastlagt sender ældrerådsformanden en orientering til Teknik- og Miljøforvaltningen, så de bliver opmærksomme på at koordinere høringsfrister med planen for rådets møder.


6.
Visionsplanen

Visionsdag afholdes tirsdag den 5. januar 2016 kl. 9.00 på Tvillingegården.


7.
Siden sidst

7.1
Gensidig orientering fra temadag i Vingstedcentret 16. november 2015. Alle gav udtryk for at det var en god og lærerig dag.

7.2
Lene Glesner orienterede om møde med læseguiderne. Lene Glesner tager initiativ til møde med lederne på plejecentrene for at drøfte de udfordringer, læseguiderne møder på plejecen-trene i forbindelse med læsegrupperne.

7.3
Ældresagen ønsker møde med Ældrerådet omkring et eventuelt samarbejde. Flemming Ene-voldsen og Inge Lodberg deltager.

7.4
Orientering messen 2015.