Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat 19. marts 2015

Referat fra møde Middelfart Ældreråd torsdag den 19. marts 2015Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende:
Jette Erichsen og Mogens Rasmussen m. afbud

1. 
Underskrift af referatet fra mødet den 19. februar 2015

Underskrevet.2. 
Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.3. 
Høring vedr. renovationsordning.
Det afsendte høringssvar og efterfølgende mindretalsudtalelse taget til efterretning – intet yderligere til sagen.4. 
Høring vedr. køreplaner 2015 – 16.

Forslaget anbefales – formanden fremsender svar5. 
Tilsynsrapporter. 
Helle Mikkelsen gav en udmærket orientering om arbejdet i organisationen ud fra sidste tilsynsrunde v./ Revas. Rådet fik tilfredsstillende svar på opklarende spørgsmål6. 
Næste 4-bymøde.
 
Inge undersøger om Fænøsund er ledigt den 7/10 til et eftermiddagsmøde – tages op igen på næste møde7. 
Fynske ældreråd 20/4
  
Formanden tilmelder

8. 
Visionsplanen  
Intet9. 
Løft af ældreomsorgen.
 
Det udsendte forslag tiltrådt med et par ændringer – sendes til ØK og alle politikere10. 
Danske Ældreråds årsmøde
 
 Samlet tilmelding v/sekretæren11. Siden sidst

11.1 Karl  Jørgen og Inge har været til møde med Elbokøkkenet den 18. marts
11.2 Lene, Birgit og Flemming har været til møde den 5/3 om aktivitetstilbud i Gelsted
11.3 Forberedelserne til Ældremessen forløber planmæssigt