Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat 17. september 2015

Referat af møde i Middelfart Ældreråd torsdag den 17. september 2015

Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende:
Birgit Iversen var fraværende en del af mødet.1. Underskrift af referatet fra mødet den 20. august 2015
Underskrevet.

2. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

3. Klippekortsordningen – orientering
Teamleder Christiane Pape Lehrmann deltog i behandlingen af punktet.
Hun orienterede om klippekortsordningen.
Ældrerådet udtrykte tilfredshed med ordningen.

4. Brochure
Drøftelse af hvorvidt der skal udarbejdes ny brochure.
Der var enighed om ikke at udarbejde en ny brochure på nuværende tidspunkt, men i stedet satse på ny og mere synlig hjemmeside for Ældrerådet.

5. Organisationsændring – orientering
Orienteringen taget til efterretning.

6. Nyt husholdningsregulativ – høring
Høringsmaterialet drøftet.
En gruppe på 4 af Ældrerådets medlemmer mener, at det i forslagets afsnit om ”Ansøgning” skal præciseres, hvilke oplysninger der videregives.
Regulativet anbefales med denne bemærkning.

7. Evaluering af ældremessen
Der blev evalueret.

8. Næste 4-bymøde
Planlægningen blev drøftet.


9. Visionsplanen
Der efterlyses ideer/forslag til indhold i Ældrerådets næste side i avisen. Deadline 2. oktober 2015.

10. Siden sidst

10.1
1. januar 2016 – alle ansøgninger til hjælpemidler skal være digitale – hjælp til udfyldelse gives i Borgerservice.

10.2
Orientering fra kassereren

10.3
Seniorbofællesskaber – møde 17. november 2015 kl. 19-21

10.4
Regionsældrerådet – stormøde 20. oktober 2015

10.5
Fynske Ældreråd – møde i Søndersø 29. september 2015

10.6
Danske Ældreråd – møde på Byggecentrum 30. september 2015

10.7
Formand har aftalt besøg af Kære Pleje på næste møde.