Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat ekstraordinært møde 16. juli 2015

Deltagere:
Rådets medlemmer

Fraværende:
Lene – Birgit – Jens – Henrik, alle med afbud på grund af ferien

1.
Godkendelse af dagsordenen:

Godkendt med en konstatering af, at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt.

2.
Embedslægens samlerapport – høring.
Rapporten er udtryk for en meget tilfredsstillende tilsynsrunde. Perioden fra tilsyn til samlerapport er stadig alt for lang

3.
Kriterier for tildeling af nødkald – høring.
Ældrerådet ønsker ikke en ændring af ordningen, men anerkender et behov for revisitation, faldforbyggelse, oplæring i brug af tekniske hjælpemidler etc.

4.
SBH-kørsel for synshandicappede – høring.

Vi ser gerne forsøgsordningen fortsat eller gjort permanent

5. Siden sidst
   A) Orientering om mødet 13/7 om hospitalsudskrivninger
   B) Orientering om en henvendelse vedr. datomærkning fra Elbo

Referent Flemming Enevoldsen