Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

16. april 2015

Referat fra møde i Middelfart Ældreråd torsdag den 16. april 2015Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende:
Ingen.1. 
Underskrift af referatet fra mødet den 19. marts 2015
Underskrevet.

2. 
Godkendelse af dagsordenen

Godkendt med nyt punkt 3 ”Høring om aftale om anvisningsret”. Øvrige punkter rykker.

3. 
Høring – aftale om anvisningsret
Rådet anbefaler forslaget med bemærkning om påtaleret og –pligt samt bemærkninger om husdyrhold.
Formanden udarbejder høringssvar.

4. 
Orientering v./ kassereren

Kassereren orienterede om kvartalsregnskab. Taget til efterretning.

5. 
Boliger til ældre
Drøftet. Ældrerådet ønsker fortsat en orientering om aflastningspladser, trygheds- og plejehjemsboliger.

6. 
Udbud affaldsbeholdere

Rådet anbefaler materialet. Undring over, at Ældrerådets repræsentanter i arbejdsgruppen om renovation ikke har været indkaldt til møde om dette udbud.
Formanden udarbejder høringssvar.

7. 
Næste 4-bymøde

Mødet afholdes på Fænøsund 7. oktober 2015 kl. 13-15 med følgende emner:
- Tidlig opsporing
- Teknologi i Øjenhøjde
- Læsevenner


8. 
Visionsplanen
- Avisside

9. 
Siden sidst

9.1
Formanden er inviteret til informationsmøde om robotdyr til demente 1/6-15 i Odense.

9.2
Indbydelse fra Socialdemokratiet til debat på Christiansborg 1/6-15. Ingen deltagere.

9.3
Foreningsdag i Gelsted 21/8-15 kl. 14-17.

9.4
Møde i Fynske Ældreråd 20/4-15 – fælleskørsel aftalt.

9.5
Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde og ældrepolitisk konference 11. og 12. maj 2015 – fælleskørsel aftalt.

9.6
Orientering om henvendelse til Regionsældrerådet – status.

9.7
Status på Ældremessen.

9.8
Mogens orienterede om Teknologi i Øjenhøjde.