Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat 27. maj 2014

Referat af ekstraordinært møde i ældrerådet tirsdag den 27. maj

Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende: Jens Krøjer
Fraværende med afbud: Mogens Rasmussen, Inge Lodberg, Lene Glesner1. 
Godkendelse af dagsordenen.

Dagsordenen godkendt

2. 
Mødets indvarsling.
Lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt

3. 
Høring vedr. Udbud af praktisk hjælp og personlig hjælp

Vi vil udtale støtte til materialet, som vi finder godt gennemarbejdet – formanden udarbejder svar med enkelte supplerende bemærkninger.

4. 
Høring vedr. Analyse og struktur for dagtilbud

Vi koncentrerede os om kapitel 2, ældreområdet, og anbefaler model 1 med to dagcentre – formanden udarbejder høringssvar, omhandlende emner fra den grundige debat, der fandt sted i rådet 

5. Andet 
Intet.