Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

21. august 2014

Referat fra møde i Middelfart Ældreråd torsdag den 21. august 2014


Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende:
Inge Lodberg og Mogens Rasmussen, begge med afbud.1. Underskrift af referat fra mødet den 19. juni 2014
Underskrevet.

2. Godkendelse af dagsordenen
Godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 3 Høring af budgetforslag 2015.
Øvrige punkter rykker.

3. Høring af budgetforslag 2015
Jonna Søegaard besvarede spørgsmål om budgetforslag 2015.
Rådet drøftede derefter det fremsendte materiale og udtaler støtte til det. Formanden udarbejder svar med yderligere et par kommentarer bl.a. om tryghedsboliger

4. Danmarks tryggeste hjem v./ Søren Jangaard
Søren Jangaard gav en orientering om projektet, og Ældrerådet fremkom med ideer og oplæg, som Søren Jangaard vil arbejde videre med.

5. Ældrepuljen
Jonna Søegaard orienterede om forvaltningens tanker omkring anvendelse af ældrepul-jen. Rådet støtter, at projekterne fra sidste runde fortsætter. Derudover foreslår rådet, at der søges midler til pilotprojekter. Formanden udarbejder svar.

6. Trafikale forhold ved Brenderup Dagcenter.  
Tidligere fremsendt forslag genfremsættes v/formanden.

7. Igangværende sager

7.1 
Ældre i bevægelse
Rådet fik de sidste oplysninger om projektet

7.2
En side i avisen

Udsat

8. Visionsplanen
Udgik

9. Siden sidst
Udgik