Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

20. marts 2014

Referat af mødet i Middelfart Ældreråd torsdag den 20. marts 2014

Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende:    
Mogens Rasmussen med afbud

1. 
Underskrift af referatet fra den 20. februar 2014
Underskrevet.

2. 
Godkendelse af dagsordenen
Godkendt

3. 
Orientering/oplæg vedr. bo- og dagtilbud
Ideudveksling, som indgår i det videre arbejde m. h. p. strategiplan for begge områder

4. 
Digital postkasse – orientering
Ordningen træder i kraft pr. 01.11.14. Mulighed for dispensation og hjælp ved henvendelse til Borgerservice v./ Vivi Velarde og Poul Larsen. De er også til rådighed for undervisning af interesserede grupper.

5. 
Lokalplan 156 – rådhus
Formanden udarbejder høringsvar med henvisning til tidligere fremsendte udtalelser, hvor budskabet er støtte til projektet, og at det bl. a. skal være ældre- og handicapvenligt

6. 
Evaluering af visionsmødet – fortsat

Visionsplanen blev gjort færdig og opgaver blev fordelt på rådets medlemmer. Jette udsender revideret visionsplan.

7. 
Igangværende sager

7.1
Tryghedsglasset
Der arbejdes videre med projektet i en arbejdsgruppe v./ Inge og Jette

8. 
Siden sidst

A) 
Puljemidler – kommunen har fået godkendt ansøgningen om 7.5 mio. Man har således fået accept af de enkelte delelementer i ansøgningen. Ansøgning vedr. 2015 skal indgives til august i år.

B) 
Fællesmøde den 6. maj på Rudbækshøj om bl.a. fremtidens velfærdsteknologi og ældreboliger

C) 
Mogens og Flemming har deltaget i et udviklingsseminar på UCL i Odense om velfærdsteknologi