Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat 20. februar 2014

Referat fra møde i Middelfart Ældreråd torsdag den 20. februar 2014Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende:
Ingen.

1. 
Underskrift af referat fra mødet den 16. januar 2014
Underskrevet.

2. 
Godkendelse af dagsordenen
Godkendt med tilføjelse af 2 nye punkter: Projekt Fremtidens Velfærd og Regnskabs-afslutning 2013.

3. 
Projekt Fremtidens Velfærd
Jytte Elkjær deltog i punktet, og gav en orientering om Fremtidens Velfærd.
Inge Lodberg og Mogens Rasmussen deltager i en arbejdsgruppe omkring projektet.

4. 
Regnskabsafslutning 2013
Kassereren redegjorde for regnskabet. Regnskab 2013 godkendt.

5. 
Repræsentantskabsmødet i Danske Ældreråd
Karl Jørgen Dragmose-Hansen, Birgit Iversen, Jette Erichsen, Inge Lodberg, Mogens Rasmussen og Flemming Enevoldsen deltager i repræsentantskabsmødet 28. april. Mogens Rasmussen, Inge Lodberg og Flemming Enevoldsen deltager som delegeret.
Flemming Enevoldsen, Karl Jørgen Dragmose-Hansen, Birgit Iversen, Jette Erichsen, Inge Lodberg, Lene Glesner, Mogens Rasmussen og Henrik Lam deltager i Ældrepolitisk Konference 29. april 2014.
Forvaltningen tilmelder.

6. 
Evaluering af visionsmødet – fortsat fra sidste møde
Jette Erichsen udsender et tilrettet visionsoplæg, som behandles på næste møde.

7. 
Igangværende sager
   
7.1 
Høringen om puljemidler
Taget til efterretning. Ældrerådet ønsker en orientering, så snart der er nyt i sagen, og deltager gerne i det videre forløb.

7.2 
Høringspligt - vejledning
Høringsvejledning indarbejdes i vedtægterne. En arbejdsgruppe bestående af Flemming Enevoldsen, Mogens Rasmussen og Henrik Lam arbejder videre med vedtægtsændringerne.8. 
Siden sidst

8.1
Mogens Rasmussen og Flemming Enevoldsen deltog den 29. januar 2014 i møde om velfærdsteknologi.

8.2
Inge Lodberg har uddelt Ældrerådets brochure til Byrådets medlemmer og pressen.

8.3
Lene Glesner og Jette Erichsen orienterede fra et møde om ensomme.

8.4
Lene Glesner orienterede om, at der er bevilget kr. 35.000 fra § 18 puljen til læsekur-sus.

8.5
Jette Erichsen orienterede fra møde i Tvillingegårdens fondsbestyrelse.

8.6
Jette Erichsen orienterede om ”Ældre i bevægelse” den 26. august 2014

8.7
Inge Lodberg orienterede om møde i regionsældrerådet. Der holdes møde med for-mænd og næstformænd for ældrerådene i regionen den 8. april 2014.

8.8
Tryghedsglas drøftet. Punktet medtages på næste møde.

8.9
Næste møde den 20. marts 2013 starter kl. 12.30.