Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat 19. juni 2014

Referat fra møde i Middelfart Ældreråd torsdag den 19. juni 2014

Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende:
Henrik Lam (med afbud)

1.
Underskrift af referat fra mødet den 15. maj og 27. maj 2014

Underskrevet.

2.
Godkendelse af dagsordenen

Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 3 ”Høring - Teletaxa” og nyt punkt 4 ”Høring - Lokalplan 152 tillæg 8”. Oprindelige punkter 3, 4 og 5 ændres til 5, 6 og 7.

3.
Høring - Teletaxa
Det fremsendte høringsmateriale blev drøftet.
Rådet udtaler støtte til ordningen, men henleder opmærksomheden på rådets forslag fra tidligere på året om at Middelfart Kommune bør være 1 zone. Endvidere ønsker Ældrerådet at gøre opmærksom på, at informationsmateriale om ordningen bør udarbejdes i let forståeligt sprog.
Formanden udarbejder høringssvar.

4.
Høring – lokalplan 152 tillæg 8

Det fremsendte høringsmateriale blev drøftet.
Rådet støtter lokalplanforslaget.
Formanden udarbejder høringssvar.

5.
Igangværende sager

5.1
Evaluering af mødet den 10. juni Der blev evalueret. Et positivt møde i samarbejdets ånd. Rådet deltager gerne i så-danne møder igen.

5.2
Efterårets møde for fynske ældreråd Mogens Rasmussen har udarbejdet forslag til dagsorden m.v. for mødet. Forslaget godkendt.

6.
Visionsplanen

Formanden har lavet forslag til indhold til et indstik med info fra Ældrerådet til avisen. Forslaget drøftet - der arbejdes videre med forslaget.

7.
Siden sidst

7.1
Mødelokale næste ½ år Møderne i 2. halvår 2014 afholdes i Midtpunkt.

7.2
Opsamling inden ferien Inge og Flemming deltager i Danske Ældreråds formands- og næstformandsmøde 19/8-14.
Jette C. tilmelder.

Mogens og Henrik deltager i Danske Ældreråds møde om Kommunernes Økonomi 25/9-14 – Jette C. tilmelder.

Danmarks Tryggeste Bolig – punkt på næste møde. Søren Jangaard deltager kl. 13.30.
 
Temadag den 6. november 2014 på Egebo. Arbejdsgruppe: Birgit, Jette og Lene