Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

referat 18. september 2014

Referat fra møde i Middelfart Ældreråd torsdag den 18. september 2014Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende:
Ingen.1. 
Underskrift af referat fra mødet den 21. august 2014

Underskrevet.

2. 
Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

3. 
Boliganalyse – høring

Analysen blev gennemgået og drøftet.
Ældrerådet anbefaler som udgangspunkt forslaget, dog med enkelte bemærkninger.
Formanden udarbejder høringssvar.

4. 
Vedtægtsændring for ældrerådet – høring

Anbefales godkendt.

5. 
Vejledning om høringspligt – høring
Anbefales godkendt.

6. 
Igangværende sager

6.1
Ældre i bevægelse – evaluering
Vellykket arrangement – en god dag.

6.2
En side i avisen – drøftelse
Der blev drøftet forskellige ideer til indhold.
Arbejdsgruppe bestående af Jette Erichsen, Lene Glesner og Birgit Iversen kommer med forslag til Ældrerådets godkendelse.

7. 
Orientering v/kassereren

Kassereren orienterede om status på Ældrerådets budget.

8. 
Visionsplanen

Intet.9. 
Siden sidst

9.1 Møde om Frivilligt Socialt Arbejde 7. oktober: Inge og Jens deltager.

9.2 Ros til initiativet til ny servicebutik på Hjælpemiddelområdet.

9.3 Mogens kommer med oplæg til næste møde omkring iPads.

9.4 4-bymøde i Vejle 23/10: Flemming, Inge, Henrik og Karl Jørgen deltager.

9.5 Orientering om sagen vedr. trafikale forhold i Strib og Brenderup.

9.6 Udskiftning af nøglebokse i gang.

9.7 Danske Ældreråds undersøgelse om tilgængelighed på kommunens hjemmeside.

9.8 Inge orienterede om møde i Gigtforeningen med orientering om Hospice Fyn.

10. 
Projekt Tidlig Opsporing – og en borgerundersøgelse i forbindelse hermed.

Teamleder i sygeplejen Helle Winther Dahl orienterede om projektet.