Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

18 december 2014

Referat fra møde i Middelfart Ældreråd torsdag den 18. december 2014

Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende:
Inge Lodberg (med afbud)

1. 
Underskrift af referat fra mødet den 20. november 2014

Underskrevet.


2. 
Godkendelse af dagsordenen

Godkendt.

3. 
Foreløbigt regnskab – drøftelse

Det foreløbige regnskab og budget for 2015 blev drøftet.

4. 
Mødedatoer 2015

Møderne afholdes 3. torsdag i hver måned – juli måned undtaget. Møderne afholdes kl. 13.00-16.00.
Denne beslutning er gældende indtil udløb af rådets nuværende funktionsperiode.

5. 
Igangværende sager

5.1 Ældremesse
Der arbejdes videre med Ældremesse 8. september 2015 i Lillebæltshallerne.

6. 
Visionsplanen

Intet.

7. 
Siden sidst

7.1 Borgerinterview
Orientering om interviews med 5 borgere i forbindelse med projektet Tidlig Opsporing.

7.2 Orientering fra arbejdsgrupper
Arbejdsgruppe om kortlægning af tilbud i kommunen – hvad er der brug for?
Pt kortlægges Gelstedområdet.
Vigtigt at borgerne har kendskab til tilbuddene.

7.3 Danske Ældreråds temadag om Kvalitetsstandarder
Afholdes 25. februar 2015 på Kryb I Ly Kro. Samme dag valg af medlemmer til bestyrelsen i Danske Ældreråd.
Der aftales tilmelding på næste møde.

7.4
Formanden repræsenterede Ældrerådet ved Frivilligcentrets 5 års fødselsdag.

7.5 Nytårskur
Hver enkelt tilmelder selv.