Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat 16. oktober 2014

Referat fra møde i Middelfart Ældreråd torsdag den 16. oktober 2014Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende:
Birgit Iversen med afbud1. 
Underskrift af referat fra mødet den 18. september 2014

Underskrevet.

2. 
Godkendelse af dagsordenen

Godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 4 ”Høring - kvalitetsstandard ældreområdet 2015”. Øvrige punkter rykker.

3. 
Aktivitetstilbud i lokalområderne – drøftelse v/Lis Huge
Lis Huge orienterede om aktivitetstilbud i lokalområder.
Mulighederne blev drøftet. Jette Erichsen, Lene Glesner og Birgit Iversen er tidligere udpeget til arbejdsgruppe omkring aktivitetstilbud. Lis Huge indbyder gruppen til møde.

4. 
Høring – kvalitetsstandard ældreområdet 2015

Ældrerådet anbefaler det fremsendte forslag til kvalitetsstandard. Det fremsendte for-slag for 2015 er identisk med kvalitetsstandarden for 2014.
Formanden indsendes høringssvar.

5. 
Igangværende sager

5.1
Temadag for fynske ældreråd  
Mogens Rasmussen orienterede.

  
6. 
Visionsplanen

6.1
Side i avisen
Det blev drøftet, hvad der fremadrettet skal arbejde med for at lave dette indstik i avi-sen. Endvidere blev indholdet i et sådan indstik drøftet.
Jette Erichsen, Lene Glesner og Birgit Iversen tager kontakt til Mette Heidemann vedr. eventuelle indlæg fra kommunen.7. 
Ældremesse

Der arbejdes med at afholde ældremesse i foråret 2015. Nyt udvalg til at arrangere messen er Inge Lodberg, Henrik Lam og Mogens Rasmussen. Jens Krøyer deltager ad hoc.8. 
Siden sidst

8.1
Orientering om læsegrupper
Lene Glesner orienterede.

8.2
Det gode ældreliv
Temadag på Egebo den 6. november 2014.

8.3
Spørgeskema fra Danske Ældreråd

8.4
Møde i Faglige Seniorer
Teamdag om Ældrerådsarbejde 2014 og 2015 i Odense den 28. oktober eller Fredericia den 13. november. Flemming Enevoldsen og Karl Jørgen Dragmose-Hansen deltager.

8.5
Regionsældrerådet
Orientering om møde.

8.6
Orientering om, at der på Kulturøen har været afholdt et foredrag om Demens.

8.7
Orientering om elektronisk regninger – brug af EAN-nummer.

8.8
Der indkøbes iPads til alle medlemmer af rådet.