Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Ny Lillebæltsbro med Middelfart i baggrunden

Referat 15. maj 2014

Møde i Middelfart Ældreråd Torsdag den 15. maj 2014

Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende:
Ingen.1. 
Underskrift af referat fra mødet den 16. april 2014.
Underskrevet.

2. 
Godkendelse af dagsordenen.

Godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 4 ”Høring om Kørselsordningen for Svært BevægelsesHæmmede (SBH)”. Øvrige punkter rykkes.

3. 
Høring – effektiviseringsforslag budget 2015
Høringsmateriale er udsendt 5. maj 2014 – frist for høringssvar fastsat til 22. maj 2014.

Ældrerådet tager det fremsendte til efterretning og imøderser budgetforslag for 2015 med spænding, også i forhold til de ønsker, som Ældrerådet har gjort opmærksom på tidligere.
Formanden indsender høringssvar.

4. 
Høring – Kørselsordningen for Svært BevægelsesHæmmede (SBH)
Høringsmateriale er udsendt 14. maj 2014 – frist for høringssvar fastsat til 30. maj 2014.

Ældrerådet beklager, at forvaltningen ikke kan anbefale en udvidelse af målgruppen som foreslået af Ældrerådet, da rådet mener, der er et reelt behov herfor.
Formanden indsender høringssvar.

5. 
Igangværende sager.

Flemming orienterede om en sag vedr. boligvisitation.

6. 
Visionsplanen.

Den nye visionsplan sendes til forvaltningen, så den offentliggøres på hjemmesiden.
Jette Erichsen orienterede om status på Ældre i Bevægelse, bl.a. omkring tilmelding via hjemmesiden.

7. 
Siden sidst

7.1
Næste møde for fynske ældreråd

Middelfart Ældreråd skal afholde næste møde. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Mogens Rasmussen og Jens Krøyer, som kommer med forslag til mødet for de fynske ældreråd i september/oktober, gerne på Plejecentret Fænøsund.

7.2
Evaluering af repræsentantskabsmødet i Danske Ældreråd

Der blev evalueret.

7.3
Temadag på Rudbækshøj
Der blev evalueret.

7.4
Repræsentanter for Ældrerådet har været på besøg på Det Danske Madhus i Egtved.

7.5
Orientering om Regionsældrerådets konstituering.

7.6
Henvendelse om datastuer er videresendt til Staben.

7.7
Møde med Social- og Sundhedsforvaltningens chefgruppe på Midtpunkt 10. juni 2014 kl. 16.00.

7.8
Indvielse Plejecentret Fænøsund 16. juni 2014 kl. 12.00-15.30.

7.9
Danske Ældreråds formand- og næstformandsmøde afholdes i Middelfart den 19. august 2014.

7.10
Orientering fra møde med formand og næstformand for Social- og Sundhedsudvalget:
- priser på fritvalgs ordning
- tanker om den fremadrettede struktur på plejecentre