Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat 24 januar 2013

Referat fra møde i Middelfart Ældreråd torsdag den 24. januar 2013

Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende:
Ingen

 

1. Underskrift af referat fra mødet den 20. december 2012.
Underskrevet.


2. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 7 – Høring tilsyn personlig pleje og praktisk bistand. De øvrige punkter rykker derefter.

3. Regnskab 2013.
Godkendt.

4. Revision af affaldsplanen.
Jette Erichsen og Gert Madsen repræsenterer Ældrerådet i arbejdsgruppen, og fremsender et svar på Ældrerådets vegne.

5. Høring: Genbrugshjælpemidler.
Høringsmaterialet blev drøftet, og Ældrerådet har ingen bemærkninger til materialet.
Formanden udarbejder høringssvar.

6. Orientering ved demenskoordinator Birthe Engvang Steensen.
Birthe Engvang Steensen deltog på mødet, og orienterede om indsatsen omkring demente og pårørende til demente samt demenskoordinatorens arbejde. Der blev uddelt materiale om indsatsen.

7. Årsberetning.
Godkendt. Fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget og Danske Ældreråd til orientering samt offentliggøres på hjemmesiden.

8. Høring: Tilsyn på personlig pleje og praktisk bistand 2012
Høringsmaterialet blev drøftet.  Der var overvejende enighed om det positive resultat af tilsynet, dog var der enkelte der mener antallet af foretagne tilsyn er for lille.
Formanden udarbejder høringssvar.

9. Opfølgning på visionsplanen.
Jette Erichsen udarbejder referat fra det afholdte møde om revision af visionsplanen.

10. Igangværende sager

10.1 Ældremessen
Der blev orienteret om status på arbejdet med Ældremessen 2013.

10.2 Ældrerådsvalg samt valg til Danske Ældreråd
Mogens orienterede om arbejdet med ældrerådsvalget, herunder det fremsendte udkast til brev.
Ældrerådet anbefaler brevet og at der arbejdes videre dermed. Formanden giver besked til Staben.

Valg til Danske Ældreråd:
Jette Erichsen orienterede fra møde, og Mogens kandidatur skal meddeles senest 31. januar 2013.
Formanden får afklaret, hvorvidt Middelfart Ældreråd har 2 eller 3 stemmeberettigede til valget i Danske Ældreråd.


11. Siden sidst

10.1 Orientering ved Ældrechef Jonna Søegaard.
Jonna Søegaard gav en status på omstruktureringen på ældreområdet.

10.2 Temadagen i Kolding 13. marts 2013
Flemming Enevoldsen og Gert Madsen deltager. Jette C. tilmelder.

10.3 Inspirationsdagen den 15. januar 2013 – evaluering.
Evalueret.

10.4 Spørgeskema fra Danske Ældreråd
Besvares af Mogens Rasmussen og Flemming Enevoldsen i fælleskab.

10.5 Andet
Gert Madsen orienterede fra styregruppen vedr. Velfærdsteknologi. Mette Heidemann er ny formand for styregruppen.

Gert Madsen og Anton Petersen har 24. januar 2014 deltaget i Workshop om fremtidens madservice. Kort orientering herfra.