Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat 23 maj 2013

Referat fra Ældrerådsmøde torsdag den 23. maj 2013

Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende:
Birgit Iversen (med afbud)

1.
Underskrift af referat fra mødet den 25. april 2013
Underskrevet.

2.
Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

3.
Valg af 3 medlemmer til kostrådet
Inge Lodberg, Birgit Iversen og Karl Jørgen Dragmose-Hansen valgt.

4.
Høring vedr. forslag til lokalplan 146
Drøftet.
Ældrerådet støtter forslaget. Formanden udarbejder høringssvar.

5.
Høring vedr. tilsyn på institutioner på handicap- og psykiatriområdet
Drøftet.
Ældrerådet betvivler som tidligere år rapporternes anvendelighed. Der mangler resultater af rapporterne og opfølgning på disse.
Problematikken tages op på formandsmøde.
Formanden udarbejder høringssvar.

6.
Opfølgning på visionsplanen
Drøftelse af et eventuelt indstik i lokalaviserne om Ældrerådet og dets arbejde.
Der blev nedsat et redaktionsudvalg: Mogens Rasmussen, Gert Madsen, Jette Erichsen og Lene Glesner.

7.
Igangværende sager
Mogens Rasmussen orienterede om kommunens IT-hjælp til de ældre, der måtte ønske det f.eks. i forhold til NEM-ID, Borger.dk o.s.v.
Ældrerådet har i samarbejde med kommunen indkøbt 8 bærbare computere til formålet, og de er fysisk placeret på Middelfart Bibliotek. I juni måned vil 2 af disse bærbare være placeret på Strib Bibliotek.

8.
Siden sidst

8.1
Høring vedr. effektiviseringsforslag budget 2014
Høringssvar er godkendt og afsendt rettidigt.

8.2
Styregruppen vedr. velfærdsteknologi
Gert Madsen orienterede fra møde den 22. maj 2013 i styregruppen vedr. velfærdsteknologi.

8.3
Danske Ældreråds bestyrelse
Mogens Rasmussen er valgt til Danske Ældreråds bestyrelse

8.4
Evaluering af ældrepolitisk konference i Nyborg den 16. maj 2013
Deltagerne gav en kort orientering fra de forskellige seminarer på konferencen.

8.5
Møde om frivilligt socialt arbejde 10. juni 2013 kl. 16.30-18.30.
Interesserede melder selv til senest den 6. juni.