Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat 21. november 2013

Referat fra møde i Middelfart Ældreråd 21. november 2013Deltagere:
Ældrerådets medlemmer.

Fraværende:
Gert Madsen med afbud1. 
Underskrift af referat fra mødet den 17. oktober 2013
Underskrevet.

2. 
Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkt ”For-høring om varmeværk i Føns”.

3. 
Forslag om tryghedsglas
Drøftet. Inge Lodberg orienterede om baggrunden for tryghedsglas.
Rådet er enig i, at det grundlæggende er en god idé, men også at det bør være et landdækkende tiltag, og at f.eks. apoteker kunne indkøbe og sælge disse tryghedsglas.
Det blev besluttet, at rådet kontakter apoteker, Regionsældrerådet og Danske Ældreråd med forslag om, at der arbejdes landsdækkende med udbredelse af tryghedsglas.

4. 
Forslag om læseklub for demente
Lene Glesner orienterede om læseklubben i Brenderup.
Det blev oplyst, at der kan arrangeres et kursus for frivillige og kommunens ansatte for ca. kr. 60.000 her i området, så læseklubberne kan blive udbredt i hele kommunen.
Formanden retter henvendelse til Social- og Sundhedsudvalget.5. 
For-høring – varmeværk i Føns
Der blev orienteret om plan for varmeværket. Jette Erichsen udarbejder forslag til hø-ringssvar.6. 
Opfølgning på visionsplanen
Visionsplanen blev drøftet og evalueret.7. 
Igangværende sager

7.1 Valget – evaluering
Der blev evalueret – og der fremkom forslag om at næste valg til Ældrerådet afholdes sammen med kommunalvalget.
Der laves en skriftlig evaluering, og der evalueres med Staben.

7.2 Brochuren
Indholdet blev drøftet og afstemt med Socialchefen i forhold til kommunens bidrag til brochuren.8. 
Siden sidst

8.1 Takster for madservice
Forvaltningens henvendelse er taget til efterretning.

8.2 Aftale om konstituering
Der er indkaldt til konstituerende møde 12. december 2013.

8.3 Referat fra Danske Ældreråd
Orienteret.

8.4 Bad
Orientering om svar på Ældrerådets henvendelse til forvaltningen om bad til borgerne.

8.5 Kostråd
Orientering fra møde i Kostrådet Elbokøkkenet.