Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat 17. oktober 2013

Referat fra møde i Middelfart Ældreråd torsdag den 17. oktober 2013Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende:
Jette Erichsen og Mogens Rasmussen, begge med afbud.

1. 
Underskrift af referat fra mødet den 19. september 2013
Underskrevet.

2. 
Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

3. 
Høring Kvalitetsstandard for træningsområdet
Materialet blev drøftet. Forslag til kvalitetsstandard for 2014 anbefales. Ældrerådet fo-reslår inddragelse af moderne teknologi ved træningen, så man eksempelvis kan få øvelserne med hjem på dvd til hjemmetræning.
Formanden udarbejder høringssvar.

4. 
Forslag om ændret praksis ved ansøgning af § 18 midler
Forslaget blev drøftet, og Ældrerådet støtter forslaget om ændret praksis.
Formanden udarbejder svarskrivelse.

5. 
Høring vedr. Kvalitetsstandard på ældreområdet 2014
Materialet blev drøftet. Ældrerådet har med tilfredshed noteret sig opstramningen om-kring brug af ufaglærte vikarer i f.eks. hovedferier.
Ældrerådet anbefaler forslaget til kvalitetsstandarden for 2014, dog med den tilføjelse, at rådet foreslår at serviceniveauet hæves, således at rengøring igen tilbydes hver 14. dag i stedet for hver 3. uge.
Formanden udarbejder høringssvar.

6. 
Høring vedr. Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter 2014
Materialet blev drøftet.
Ældrerådet anbefaler kvalitetsstandarden for 2014 uden kommentarer.
Formanden udarbejder høringssvar.

7. 
Opfølgning på visionsplanen
Visionsplanen blev gennemgået. Tilfredshed med de punkter i visionen, som Ældrerådet indtil nu har realiseret og medvirket til at gennemføre.

8. 
Igangværende sager

8.1 Ældrerådsvalget
Det digitale valg til Ældrerådet blev drøftet. Rådet håber på en større stemmeprocent, men problemerne med Java og NEM-ID har sandsynligvis en negativ indvirkning på denne.

9. 
Siden sidst

9.1
Invitation til dialogmøde 30. oktober 2013. Hele rådet på nær Anton Petersen deltager.

9.2
Orientering om Ældrerådets brochure

9.3
Møde om demens 23. oktober 2013. Flemming Enevoldsen, Karl Jørgen Dragmose-Hansen og Inge Lodberg deltager.

9.4
Orientering fra det afholdte borgermøde i Strib på privat initiativ – mødet blev drøftet og der er enighed om, at forvaltningen fremsender svarskrivelse med reference til Ældrerådet som svar på det brev og referat, som arrangørerne udsendte til kommunen og Ældrerådet efter borgermødet.

9.5
Inge Lodberg deltager i Kick Off Konference om Rehabilitering 21. oktober 2013.

9.6
Orientering om svar fra Social- og Sundhedsdirektør Mette Heidemann vedrørende problematikken omkring diskretion ved borgerbetjening i Borgerservice.

9.7
Punkter om Læseklub for demente og Tryghedskasse medtages på næste møde.