Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Referat 15 august 2013

Referat fra møde i Middelfart Ældreråd torsdag den 15. august 2013Deltagere:
Ældrerådets medlemmer

Fraværende:
Ingen.1. 
Underskrift af referat fra mødet den 27. juni 2013
Underskrevet.

2. 
Godkendelse af dagsordenen
Godkendt.

3. 
Høring rådhusbyggeri
Ældrerådet drøftede det fremsendte materiale. Rådet drøftede primært parkeringsforhold og tilgængelighed i forbindelse med byggeriet og kan med tilfredshed konstatere, at det er medtaget i materialet.
Formanden fremsender høringssvar.

4.
Høring vedr. kommuneplan 2013
Ældrerådet drøftede det fremsendt materiale. En arbejdsgruppe i rådet har udarbejdet forslag til høringssvar, og dette blev godkendt med få ændringer.
Formanden fremsender høringssvar.

5.
Opfølgning på visionsplanen
Intet.

6.
Igangværende sager

6.1 Formandsmødet den 4. september 2013
Punkter til drøftelse på formandsmødet blev drøftet

6.2 Tandklinikker for ældre
Ældrerådets forslag om ældretandpleje bortfalder. Rådet forventer en orientering om de ydelser, Middelfart Kommune tilbyder sine ældre borgere, evt. i form af et katalog samt på hjemmesiden.

7.
Siden sidst

7.1 Møde i Ringe den 23. september 2013
Jette Erichsen, Karl Jørgen Dragmose-Hansen, Gert Madsen, Inge Lodberg, Mogens Rasmussen, Anton Petersen og Flemming Enevoldsen deltager.
Flemming tilmelder.

7.2 Invitation til indvielse af nye lokaler til Frivilligcentret.
Jette Erichsen og Inge Lodberg deltager.

7.3 Styregruppen for velfærdsteknologi
Manglende aktivitet i gruppen – formanden retter henvendelse til direktøren med opfodring til mere fremdrift.