Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Mindretalsudtalelse - renovationsordning

Til
Natur og Miljøafdelingen
Middelfart Kommune
      

12. marts 2015

 

Angående Høring vedr. ændring af renovationsordning.

Tillæg/mindretalsudtalelse til Ældrerådets tidligere d. 06.03.2015 fremsendte høringssvar dateret 03.03.

Jeg /vi blev senere på dagen efter afsendelse af Ældrerådets høringssvar, via Handicaprådet orienteret om skrivelse til Handicaprådet fra projektleder i Affald & Genbrug, Peter Moosdorff.
Dette uddybede diverse forhold som ikke fremgik af det tidligere fremsendte hørings notat af 16. febr. modtaget 20. febr., og giver anledning til nedenstående betænkeligheder vedr. ændringen af renovationsordningen.

Det findes meget betænkeligt at det er medarbejdere fra Affald & Miljø der skal bedømme borgernes fysiske formåen, i forhold til afhentning af de kommende affaldsspande ved borgerens dør. Dette bør i stedet foregå i Socialforvaltningen ved kommunens visitatorer eller andre i Socialforvaltningen hvor medarbejderne er oplært hertil.
For yderligere at lette dette, kunne reglerne være at borgere der Socialforvaltningen, evt. handicapafsnittet, allerede er visiteret til Kørestole eller Rollatorer automatisk gives dispensation idet disse selvsagt ikke vil være i stand til at køre med affaldsspandene. Samt at der herudover gives borgerne dispensation til gennem Socialforvaltningen at søge om dispensation efter en individuel vurdering.
Det bør selvsagt ikke være medarbejdere i Affald og Genbrug der vurderer disse personfølsomme oplysninger.

Ligeledes vækker det også forundring at der evt. kan være tale om en ekstra egenbetaling for borgere der opnår dispensation. Idet en sådan dispensation gives ud fra bl.a. reglerne i FNs Handicapkonvention om at ligestille borgerne med andre borgere. Ligesom der må være tale om det almindelige kompensationsprincip der almindeligvis anvendes indenfor socialområdet, hvor der gives ydelser eller som hér en dispensation, uden at der kræve egenbetaling når der blot er tale om en ligestilling af borgerne i forhold til fysisk funktionsevne.

Gå derfor ud fra at det er en fejl, at disse borgere der ud fra en nedsat fysisk formåen opnår dispensation, skulle opkræves egenbetaling. Og såfremt dette var tilfældet ville det også hér være kritisabelt såfremt det var medarbejderne i Teknik og Miljø / Affald og Genbrug til disse borgeres personfølsomme oplysninger.

Henrik Lam
Medlem af
Middelfart Kommunes Ældreråd