Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Horingssvar tilsyn hp omraadet

27. maj 2013

Til
Middelfart Kommune
Handicap- og Psykiatriafdelingen
Middelfart Midtpunkt
5500 Middelfart

Høringssvar vedr. tilsyn på Handicap- og Psykiatriområdet

Ældrerådet har behandlet materialet vedr. tilsyn 2012 på Handicap- og Psykiatriområdet.

Såvel delrapporter som samlerapport giver udtryk for mange positive forhold – faktisk er der ved nærlæsning ingen negative.  Beboerne og de pårørende er tilfredse. Det samme gælder personalet – indbyrdes som i forhold til ledelsen. Der er gode muligheder for videreuddannelse, supervision etc. De fysiske forhold beskrives i langt overvejende grad som positive.
Så langt så godt. Det er der grund til at glæde sig over, hvilket vi også gør i ældrerådet.

Desværre må vi gentage os selv fra andre lignende høringssvar: værdien af rapporterne som styrings-/ læringsredskab forringes betragteligt p. g. a. tidsforløbet: 2 tilsyn afviklet den 11. juni 2012 – 1 tilsyn afviklet den 27. september 2012 – 2 tilsyn afviklet den 7. november 2012.
Samlerapporten, som alt andet lige må have visse relationer til delrapporterne er dateret 8. maj 2013.
 Institutionerne har selvfølgelig taget handling på delrapporterne for længst – men hvad kan organisationen lære af et sådant tidsforløb?
For at udtrykke det mildt, så finder vi, at det er et mærkværdigt forløb. Og vi synes, at kommunen skal stille krav om et mere relevant forløb – det er trods alt kommunale midler, der bruges på området. I mange andre sammenhænge er det meget oppe i tiden at være opmærksom på, om samfundet får nok for pengene. Så en gang mere: stil krav til leverandøren om at få et produkt, der har nyhedens interesse.

Venlig hilsen

Ældrerådet
v/Flemming Enevoldsen