Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Effektiviseringsforslag 2016

21. maj 2015

Til
Middelfat Kommune
Økonomisk Forvaltning
Rådhuset
5500 Middelfart

 

Høringssvar vedr. effektiviseringer i budgettet – 2016 og fremad

Ældrerådet har behandlet det tilsendte materiale og kan udtale flg.:

Udlicitering af rengøring. 
Kan ikke anbefales. Vi har ikke noget imod de opsatte sparemål, men erfaringer fra gl. Ejby kommune viste forringet kvalitet og meget administrativt besvær.

Indkøb og udfordringsret.
Kan ikke anbefales. Vi kan støtte en effektivisering af indkøbsprocesserne, men vi tror ikke på en centralisering af området. Vi henviser til erfaringerne med fælles fynske aftaler, SKI-aftaler og tilsvarende.

Digitalisering.
Selvfølgelig skal kommunen være toptunet på området. Det støtter vi. Den medarbejder, der forventes ansat, må vel skulle modsvares af en afskedigelse – området har forhåbentlig allerede i dag bevågenhed.

Reduktion i antal langtidsledige.
Det støtter vi  - både af økonomiske og menneskelige grunde. Vi undrer os dog over, at der skal ansættes to årsværk til at følge/ servicere 16 årspersoner.

Ændret demografimodel under socialforvaltningen.
Det tager vi til efterretning/ støtter

Ny styringsmodel for sygepleje.
Det tager vi til efterretning og støtter

Bedre udnyttelse af plejeboliger.
Efter at have fået en mundtlig redegørelse fra forvaltningen, tager vi forslaget til efterretning

Hjælpemiddeldepotet.
Det støtter vi

Reduktion i antal nattevagter.
Det kan vi absolut ikke anbefale -  hverken af hensyn til personalet eller beboerne. Hvis der er mangel på arbejdsopgaver i stille stunder, må der ved planlægning kunne findes relevante opgaver som f. eks. medicindosering, udarbejdelse af vagtplaner o. lign.

Timepris i hjemmeplejen.
Vi kan ikke anbefale forslaget på grund af dets afledte konsekvenser om, at borgerne vil opleve flere forskellige medarbejdere i hjemmet. Det problem er rigelig stort i forvejen – og det er i øvrigt også det modsatte, private leverandører ofte tilbyder i konkurrencen med det offentlige.

Hygiejnekonsulent.
Vi kan ikke støtte forslaget, Det må kunne lade sig gøre at fremme god hygiejne uden konsulent og/ eller hygiejneteam.

Effektivisering af entreprenørafdelingen.
Det støtter vi

Flådestyring af vognpark.
Vi undrer os over den relativt beskedne besparelse i forhold til en vognpark på over 220 køretøjer. Kan man ikke opnå tilsvarende besparelser uden at ansætte en fleetmaneger? Lokale værksteder vil da sikkert gerne klare nogle af opgaverne.

Færre kvm. kommunale bygninger.
Vi kan ikke forholde os til forslaget, da det ikke fremgår, hvilke bygninger der skal afhændes. Er det en skole, et plejehjem eller hvad? Det er for os ikke uden betydning.

Venlig hilsen
Ældrerådet
v./ Flemming Enevoldsen