Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Analyse og strategi dagtilbud

Til
Middelfart Kommune
Social- og sundhedsforvaltningen
Middelfart Midtpunkt
5500 Middelfart

 

2. juni 2014

Høringssvar vedr. Analyse og strategi for dagtilbuddene i Social- og sundhedsforvaltningen.

Ældrerådet har den 27. maj haft ekstraordinært møde, hvor vi bl.a. behandlede materialet vedr. dagtilbud.

Allerførst vil vi besvære os lidt over den relativt korte tidsfrist – materialets omfang og ferie taget i betragtning.
Men derudover vil vi udtrykke anerkendelse og accept af formålet med analysen – en god og fornuftig ide, som bør følges op af udvalgsarbejde med relevante borgere inddraget. Vi stiller os gerne til rådighed.

Velvidende at der er visse overlap mellem kapitel 1 og 2, har vi valgt at fokusere på kapitel 2 – ældreområdet. Efter en intens debat er vi endt med at anerkende argumentationen for at reducere i antallet af dagcentre, og vi anbefaler model 1, altså Fænøsund og Brenderup.

Der er i analysen nævnt problemstillinger, som vi vil kommentere på.
Vi finder det overraskende og uacceptabelt, at der er ventelister til dagcentrene - det er udtryk for et udækket og sikkert stigende behov, såvel for demente som andre borgere. Dagcentrene fungerer således uden tvivl som aflastning for pårørende i mange tilfælde.

Derudover finder vi oplysningerne om økonomien for borgerne bekymrende. Vi er således enige i vurderingen af, at det kan belaste en folkepension meget at deltage i aktiviteter på et dagcenter – og vi vil bestemt ikke afvise, at udgiftsniveauet kan afholde mange fra at tage imod tilbuddet. Vi synes, det er et problem, som der bør tages hånd om.

Vi går ud fra, at dagcentrene fremadrettet bliver udstyret og indrettet sådan, at de kan løse opgaven bedre end i dag, ellers giver det ikke mening at arbejde med ny struktur: Eksemplet med de manglende muligheder for at give vedligeholdende træning på Fænøsund, som vi forudsætter bliver ændret.

Vi bakker helt og fuldt op om en skarpere visitering til dagcentrene, men også til tankerne om at få etableret lokalt forankrede tilbud. I forhold til dette noterer vi os med tilfredshed, at der i rapporten tales om ansatte som en del af løsningen sammen med lokalråd, foreninger etc.
Vi støtter tankerne om at igangsætte en proces for, hvad disse lokale tilbud skal/ kan indeholde – som nævnt stiller vi os til rådighed i den sammenhæng.

Venlig hilsen
Ældrerådet
v./ Flemming Enevoldsen