Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Årsberetning 2017

Også indeværende år blev et år med rimelig højt aktivitetsniveau for ældrerådet i Middelfart.

Det blev til 11 ordinære møder og et enkelt ekstraordinært. Vi afgav 16 høringssvar, hvoraf et enkelt omhandlede 11 emner, nemlig kvalitetsstandarderne på ældreområdet. Det er i øvrigt et område, hvor man kan fornemme, at kommunen er ved at komme på plads med sit serviceniveau – om end der stadig kan findes plads til forbedringer visse steder, så er de alt i alt udtryk for et acceptabelt serviceniveau.

Vi afviklede i samarbejde med kommunen to såkaldte aktivitetsmesser, hvor lokale foreninger præsenterede deres tilbud for lokalområdets borgere. De var pænt besøgt, og vi mangler nu kun et område i at have været hele kommunen rundt – det er planlagt til straks i det nye år.

Vi har været repræsenteret i forskellige arbejdsgrupper, hvoraf her skal omtales et par stykke. Den ene omhandlede bespisningen af vore ældre på plejehjemmene. Ældrerådet har haft en vision om at få flyttet dagens hovedmåltid til om aftenen. Det har været et omfattende projekt, som efter en forsøgsperiode på 4 måneder er blevet ophøjet således, at det træder permanent i kraft fra september 2018.

Udover dette har vi været involveret i en arbejdsgruppe om demens. Efter et par workshops med konsulentbistand endte det med et forslag til demenshandleplan – den er nu på vej til godkendelse gennem systemet. Ældrerådet er af den opfattelse, at den overordnet set giver gode rammer for det videre arbejde på dette felt.
Der er også blevet oprettet en daghøjskole for yngre demente borgere. Den blev indviet først i oktober og har åbent et par dage om ugen – drives fortrinsvis ved frivillige.
Som en af forholdsvis få kommuner har Middelfart indført SBH-kørsel for demente – man skal visiteres dertil og der er afsat midler til, at 20 borgere kan få glæde af den

Som i andre kommuner blev der indgået budgetforlig i september. Det indeholdt ikke besparelser, hvorfor vi foreslog at rulle et tidligere spareforslag om rengøring hos borgere i eget hjem tilbage fra hver 3. til hver 2. uge. Det blev en del af forliget sammen med ovennævnte projekt om bespisning af vore ældre på plejehjemmene. Valgår eller ej, så tillader vi os at nævne det som eksempler på, at vi sætter vores aftryk på ældreområdet i vores kommune.

Det er konkrete eksempler blandt flere andre på et godt samarbejde med kommunen – embedsværk og politikere. Internt i rådet har vi også arbejdet godt sammen. Vores største problem i den sammenhæng har været afstemningsformen til ældrerådsvalget. Et flertal af os ønskede fremmødevalg, mens et mindretal støttede forvaltningens forslag om et digitalt valg. Det havde vi også sidste gang med et pauvert resultat – en stemmeprocent på ca. 20. Efter meget tovtrækkeri endte vi med digitalt valg. Nogle af os finder det oplagt at vi i et digitalt samfund afvikler den slags valg med den moderne teknologi.
Alle sejl blev sat til i form af oplysende møder, indslag i lokal TV, annoncering i pressen og oplysende breve til de berørte borgere. Vores ældreråd består af 9 medlemmer – der var 18 opstillede. Vi opnåede en stemmeprocent på ca. 33 – der er altså stadig plads til forbedringer og noget tankevækkende at kun ca. hver 3. ældre ulejliger sig med at stemme.

Tak for i år og tak for denne valgperiode

Flemming Enevoldsen
Formand for Ældrerådet 2017
 

Sidst opdateret af Webmaster
03. januar 2018

Besøg Ældreområdet på nettet

Læs bl.a. om sygepleje, mad, praktisk hjælp og meget andet

http://aeldre.middelfart.dk


Ældrerådet