Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Bær med sne

Årsberetning 2018

Overalt i landet blev 2018 starten på en ny valgperiode – både for kommunalbestyrelserne
Og de fleste ældreråd.

I Middelfart var valget digitalt med mulighed for at brevstemme, og det blev afviklet over tre uger i oktober, altså ikke fremmødevalg i forbindelse med valget til kommunalbestyrelsen.
Alle sejl var sat til her i kommunen i forhold til oplysningskampagne: den skrevne presse lokal TV og personlig post.
Kampagnen blev afviklet i et godt samarbejde med kommunen. 6 medlemmer genopstillede til ældrerådet. Vi var meget delte i spørgsmålet om valgmetode brevvalg/ digitale valg.
Vi endte med en kombination af brevvalg og digital valghandling-
Resultatet af valgdeltagelse på 33%, - altså med plads til forbedringer.

Der er næppe tvivl om at et fremmødevalg samtidigt med valget til kommunalbestyrelsen vil give en højere stemmeprocent – men også en udvikling i retning af partipolitisk listeopstilling.
Er det det vi ønsker i forhold til ikke at være partipolitisk rådgivende?

Det nye ældreråd konstituerede sig med tre nye medlemmer, og seks blev genvalgt.

Vi har også i år haft nok at se til – vi har afviklet 11 ordinære møder og afgivet 22 høringssvar, nogle mere omfattende end andre.

Af de mere tunge emner kan nævnes budgettet, hvor der i udgangspunktet skulle spares 38 mio. – heraf ca. 9 Mill. på ældreområdet. Budgetlægningen i vore dage er stort set altid et spørgsmål om besparelser, hvilket i øvrigt er ganske tankevækkende. Det er på den tid af året at vi i ældrerådet bliver mindet om at vi i Middelfart ligger i den tunge ende på forskellige ranglister over forbrugte midler på ældreområdet.
Alligevel var vi relativt set tilfredse med det endelige budgetforlig, som i øvrigt blev tiltrådt af alle partier i kommunalbestyrelsen.
Pr. september 2018 blev bespisningen af vore ældre medborgere på plejehjemmene omlagt således at dagens hovedmåltid bliver produceret decentralt og serveret om aftenen – altså ligesom i de fleste danske hjem.
Der er tale om et forslag fra ældrerådet som så blev vedtaget politisk. Det har været en stor omvæltning for hele ældresektoren, men meget tyder på stor tilfredshed med omlægningen.

Det har dog indtil videre betydet at vi har måttet opgive at servere varm mad på plejehjemmenes cafeer kl. 12. Det har givet noget kritik fra udefra kommende borgere. Ikke alle kan blive tilfredse.

Vi deltager samarbejdet med de øvrige ældreråd på Fyn og i trekantområdet.  Det samme gælder i forhold til vores landsorganisation Danske Ældreråd.
Vi har et godt samarbejde med vore politikere, vores administration og øvrige ansatte i vores kommune.
Så alt i alt er det stadig i et velfungerende ældreråd, at vi snart kan ønske hinanden glædelig jul.

Flemming Enevoldsen
Formand

Sidst opdateret af Sine Bovbjerg Jensen
29. april 2019

Besøg Ældreområdet på nettet

Læs bl.a. om sygepleje, mad, praktisk hjælp og meget andet

http://aeldre.middelfart.dk


Ældrerådet