Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Påskelilje

Årsberetning 2019

Denne årsberetning markerer, at første halvdel af indeværende valgperiode er afviklet for langt de fleste ældreråd i Danmark, herunder også Middelfart.

I lighed med andre år blev det et år med megen aktivitet.

Vi afviklede således 11 ordinære møder og et enkelt ekstraordinært. Der blev afgivet 28 høringssvar, nogle mere omfattende end andre. Det har selvsagt betydet, at der har været en hel del at sætte sig ind i for rådets medlemmer.
Udover mødevirksomheden for ældrerådet har der været en del udvalgsarbejde for dele af rådet.

Vi har tradition for i Middelfart, at vi kommer når/ hvis vi bliver inviteret, og det gør vi faktisk i høj grad.

Af emner, der har optaget os i årets løb, kan nævnes i flæng og ikke udtømmende eller prioriteret:

Nyt koncept for telekørsel – forskellige kvalitetsstandarder, som jo beskriver kommunens politik på udvalgte områder. Vi har udtalt os til udbudsmateriale om hjemmehjælp til hjemmeboende og tilsvarende til gennemførte velfærdstjek på plejehjemmene og i hjemmeplejen.

Derudover har vi været optaget af indsats på demensområdet og bespisning af vore ældre.

Og sidst men ikke mindst har økonomien fyldt en del – dels i form af en tilpasning af budget 2019 og efterfølgende forslaget til budget 2020, som vi faktisk fik pæn indflydelse på.

Ældrerådet i Middelfart er bevidste om, at det formelt set er kommunalbestyrelsen der udarbejder/vedtager diverse politikker – efter rådgivning fra os, hvis der er tale om ældrepolitiske anliggender.

Set i det lys er vi ganske tilfredse med samarbejdet i vores kommune – det gælder både i forhold til administrationen og til det politiske system.

Det gælder også internt i rådet og vores samarbejde med de øvrige fynske kommuner. Samarbejdet med Vejle, Kolding og Fredericia er på et fint og passende niveau.

Alt i alt blev 2019 et ganske tilfredsstillende år for os.

Derfor tak for det og Godt Nytår til vore forskellige samarbejdspartnere

Flemming Enevoldsen
Formand Middelfart Ældreråd

Sidst opdateret af Sine Bovbjerg Jensen
29. januar 2020

Besøg Ældreområdet på nettet

Læs bl.a. om sygepleje, mad, praktisk hjælp og meget andet

http://aeldre.middelfart.dk


Ældrerådet