Dette site bruger cookies. Hvis du forsætter på sitet, så accepterer du dette. Hvis du ikke ønsker at acceptere cookies så tryk på følgende link. Accepter ikke cookies

Middelfart Kommune Logo
Nytorv ved aftentide

Referat for Folkeoplysningsudvalget møde den 21. juni 2017

Møde:
Folkeoplysningsudvalget
Mødetid:
21. juni 2017 kl. 16:30
Tilstede:
Jacob Kloch
Jan Knudsen
Mogens K. Hansen
Arne Tofterup
Anne K. Paulsen
Børge Jensen
Karl Kr. Hansen
Fraværende:
Birthe Søndervang
Christian Martins Kromann
Peter Storm
Svend-Aage Nielsen

ÅBNE SAGER

97. DOF Lillebælts ansøgning til udviklingspuljen
Sagsnr.: 2016-025837
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

DOF Lillebælt har ansøgt udviklingspuljen om 20.000 kr. til omstilling fra katalogbaseret markedsføring til markedsføring på flere platforme med hovedvægt på elektroniske medier.

Forvaltningen foreslår:

 • At DOF Lillebælt bevilles 20.000 kr.

Sagsbeskrivelse:

DOF Lillebælt har ansøgt udviklingspuljen om 20.000 kr. til omstilling fra katalogbaseret markedsføring til markedsføring på flere platforme med hovedvægt på elektroniske medier.

Aftenskolerne i Middelfart Kommune har indledt en proces, der skal føre frem til, at de midler, der hidtil har været brugt på at udgive et fælles papirkatalog, fremover skal bruges på at møde potentielle kursister på en mere tidssvarende måde.

Der ansøges om tilskud til at dække engangsudgifter i forbindelse med etablering af den fremtidige markedsføring. Der ansøges således ikke om tilskud til dækning af udgifter i forbindelse med selve markedsføringsindsatsen.

Økonomi:

Den samlede udviklingspulje er i 2017 på 50.000 kr. til løbende fordeling.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget 21. juni 2017

Beslutning:

Anne K Paulsen og Børge Jensen deltog ikke i behandling af punktet. 
Udvalget besluttede  15.000

Bilag:

98. Strib Badminton og Gymnastiks ansøgning til udviklingspuljen
Sagsnr.: 2017-010473
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

 • Strib Badminton og Gymnastik har ansøgt udviklingspuljen om 6.000 kr. til opstart af SMART-træning.

Forvaltningen foreslår:

At Strib Badminton og Gymnastik bevilliges 2.500 kr. til honorar og rekvisitter (træningsudstyr)

Sagsbeskrivelse:

Strib Badminton og Gymnastik har ansøgt udviklingspuljen om 6.000 kr. til opstart af SMART-træning.

SMART-træning betyder, at man gennem fysiske øvelser, der kobles op på farver og ord, kan træne hjernen til at få bedre hukommelse og fokus.

Der ansøges om midler til indkøb af træningsudstyr og tilskud til udgifterne i forbindelse med uddannelse af træner.

Økonomi:

Den samlede udviklingspulje er i 2017 på 50.000 kr. til løbende fordeling.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget 21. juni 2017

Beslutning:

godkendt som indstillet

Bilag:

99. Schæferhundeklubben, Kreds 26, Vestfyns ansøgning til udviklingspuljen
Sagsnr.: 2017-012013
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Schæferhundeklubben, Kreds 26, Vestfyn har ansøgt udviklingspuljen om 9.938 kr. til etablering af lysanlæg på træningsbane.

Forvaltningen foreslår:

 • At Folkeoplysningsudvalget afviser ansøningen fra Schæferhundeklubben, da kriterierne for at modtage tilskud for puljen ikke er opfyldt.

Sagsbeskrivelse:

Schæferhundeklubben, Kreds 26, Vestfyn har ansøgt udviklingspuljen om 9.938 kr. til etablering af lysanlæg på træningsbaner for hvalpe, agility samt familiehunde.

Der skal installeres 10 stk. 400W nikkelmetalhybridlamper på telefonmaster. Træningen foregår året rundt om aftenen og omfatter normalt 3 ugedage.

Der ansøges om midler til indkøb af Lamper, El-kabler, montering mv.

Økonomi:

Den samlede udviklingspulje er i 2017 på 50.000 kr. til løbende fordeling.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget 21. juni 2017

Beslutning:

godkendt som indstillet

Bilag:

100. Ejby IKs ansøgning til udviklingspuljen
Sagsnr.: 2017-007963
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Ejby IK har ansøgt udviklingspuljen om 50.000 kr. til opstart af e-sport i foreningsregi.

Forvaltningen foreslår:

At Ejby IF bevilliges 10.000 kr. til henholdsvis honorar og markedsføring (PR).

Sagsbeskrivelse:

Ejby IK har ansøgt udviklingspuljen om 50.000 kr. til opstart af e-sport i foreningsregi.

Ved at udbyde e-sport ønsker Ejby IK, at tilbyde et alternativ til de traditionelle foreningstilbud. Foreningen ønsker, at kombinerer computerspil på konkurrenceplan med fysisk træning og bevægelse. Foreningen ser store muligheder i, at kunne skabe et tilbud til de mennesker, der ikke er tiltrukket af de øvrige foreningstilbud.

Økonomi:

Den samlede udviklingspulje er i 2017 på 50.000 kr. til løbende fordeling.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget 21. juni 2017

Beslutning:

Der bevilliges 15.000 kr

Bilag:

101. Holmegaardens Kreative Design Forenings ansøgning til udviklingspuljen
Sagsnr.: 2017-007964
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Holmegaardens Kreative Design Forenings har ansøgt udviklingspuljen om 5.000 kr. til leje af lydanlæg i forbindelse med Harmonikatræf i Gelsted

Forvaltningen foreslår:

 • At Holmegaardens Kreative Design Forening bevilliges 3.000 kr. til dækning af udgifter vedr. PR og udstyr.

Sagsbeskrivelse:

Holmegaardens Kreative Design Forening har afholdt harmonikatræf den 8. april 2017 i Gelsted hallen.

Arrangementet var åbent for alle, men primært rettet mod den ældre del af befolkningen, som derigennem oplevede en dag med socialt samværd.

Mange harmonikaspillere stillede deres spil gratis til rådighed og mange frivillige hjalp med det praktiske.

Økonomi:

Den samlede udviklingspulje er i 2017 på 50.000 kr. til løbende fordeling.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget 15. juni 2017

Beslutning:

Godkendt som indstillet

Bilag:

102. Nørre Aaby Cykelklubs ansøgning til udviklingspuljen
Sagsnr.: 2017-010554
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Nørre Aaby Cykelklub har ansøgt udviklingspuljen om 10.000 kr. til afholdels af arrangementet Nørre Aaby i Bevægelse.

Forvaltningen foreslår:

 • At Nørre Aaby Cykelklub bevilliges 5.000 kr. til PR i forbindelse med arrangementet.

Sagsbeskrivelse:

Nørre Aaby Cykelklub planlægger at afholde eventet "Nørre Aaby i Bevægelse". Det er en event, hvor lokale foreninger holder åbent hus.

Formålet er, at skabe liv i byen, have fokus på de unge og fremme fællesskabet.

Konkret skal eventet være en dag, hvor der foregår forskellige aktiviteter i Nørre Aaby. Aktiviteterne bygges op omkring byens forskellige foreningers tilbud. Det vil både være konkurrencer og mulighed for, at afprøve de forskellige foreningers tilbud.

Økonomi:

Den samlede udviklingspulje er i 2017 på 50.000 kr. til løbende fordeling.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget 26. juni 2017

Beslutning:

godkendt som indstillet

Bilag:

2017-010554-1Budget.xlsx
2017-010554-1PR plan.pdf
2017-010554-1Program oplæg.pdf
2017-010554-1Projekt beskrivelse.pdf
103. Udmøntning af puljen til tiltag som fremmer indsatsen for Åben skole
Sagsnr.: 2017-002390
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Opfølgning på punkt fra sidste møde, angående udmøntning af puljen til tiltag som fremmer indsatsen for åben skole.

Forvaltningen foreslår:

 • At Kegleklubben Vest 91 bevilliges 9.000 kr. til dækning af udgifter i forbindelse med baneleje.
 • At Golfklubben Lillebælt bevilliges 14.000 kr.
 • At Med Skolen i Biografen bevilliges 23.100 kr.
 • At den resterende del af puljen på 200.000 kr. anvendes til opstart og implementering af Åben skole portalen www.skolenivirkligheden.dk

Sagsbeskrivelse:

Kegleklubben Vest 91 har ansøgt puljen til fremme af indsatsen for åben skole om 19.500 kr., i forbindelse med afvikling af By- og Fynsmesterskaber i Skolekegler.

Fyns kegle Union afvikler igen i år By- og Fynsmesterskaber i Skolekegle. Arrangementet sker i samarbejde med de fynske ungdomskegleklubber.

Skolekegler afvikles fra uge 43 til 49 i henholdsvis Nyborg, Odense og Middelfart Keglecenter. Først med et lokalt mesterskab og derefter med et fynsmesterskab. Skolekegler henvender sig til elever i 3., 4. og 5. klasse. Der udleveres matematik- og idrætsopgaver til de deltagende klasser, som der efterfølgende kan arbejdes videre med. Der er plads til 10 klasser fra Middelfart Kommune og arrangementet afholdes udelukkende med hjælp fra frivillige keglespillere.

Golfklubben Lillebælt har ansøgt om 14.000 kr. projektet ”Flere juniorer”. Projektet er opstået på baggrund af stagnerende medlemstal i juniorafdelingen.

Projektet ønsker en styrkelse af juniorudvalgets sammensætning og arbejdsform samt at golfklubbens pro-træner, i samarbejde med juniorudvalget, skal henlægge et større tidsforbrug gennem tilbud om ugentlig, gratis træning og golfaktivering af juniorerne.

Forvaltningen søger om 23.100 kr. til deltagelse i Skolebioordningen Med Skolen i Biografen. Med Skolen i Biografen på Fyn er et samarbejde mellem Kulturregion Fyn, Det Danske Filminstitut, de fynske biografer og Center for Undervisningsmidler.

Programmet omfatter 7 spillefilm og to kortfilmsprogrammer. Der er film til alle klassetrin fra 0. – 10. klasse samt ungdomsuddannelser. Til samtlige film er der udarbejdet undervisningsmateriale, der gratis kan hentes. Ved at indgå aftalen, bliver billetprisen 17 kr. pr. deltager. Skolerne får med andre ord bedre mulighed for, at sende eleverne i biografen, som en del af undervisningen.  

Åben Skole dækker over alle de aktiviteter, hvor aktører udefra bidrager med læring og aktiviteter ind i skolen og som en del af undervisningen.
I princippet kan det være alt lige fra besøg på det lokale rensningsanlæg til besøg i idrætstimerne fra lokale idrætsklubber.
For at hjælpe skolerne og alle de eksterne interessenter, foreslår forvaltningen derfor, at Middelfart Kommune kobler sig på portalen skoleivirkeligheden. Her kan foreninger, klubber, virksomheder og alle andre, som har noget at byde ind med i undervisningen, oprette sig og på den måde gøre sig synlig for skolerne. Skolerne får et samlet "katalog" over de forskellige muligheder i kommune og lokalområdet.
Tilskuddet fra puljen skal anvendes til udgifter i forbindelse med oprettelse i portalen og alle de opgaver der følger heraf.
Forvaltningen præsenterer en detaljeret procesplan for arbejdet på næstkommende møde, såfrem forslaget sendes videre til behandling i BKF udvalget.

Økonomi:

Den samlede pulje til tiltag som fremmer indsatsen for Åben skole er i 2017 på 200.000 kr.

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan:
Folkeoplysningsudvalget 21. juni 2017
Børn- Kultur- og Fritidsudvalget 08. august 2017

 

Beslutning:

Godkendt som indstillet.
Udvalget foreslår, at er der overskydende penge, kan de lægges i en pulje, der kan søges til Åben Skole

Bilag:

104. Udmøntning af ansøgningspuljen
Sagsnr.: 2017-002390
Sagsbehandler: Rikke Jørgensen

Præsentation:

Der er i 2017 afsat en ansøgningspulje på 84.000 kr., som administreres af Folkeoplysningsudvalget og som der skal træffes beslutning om, hvordan denne skal udmøntes.

Forvaltningen foreslår:

 • At der afsættes 50.000 kr. til afholdelse af tema-/infomøde mellem foreningerne og FOU i forbindelse med implementering af åben skole portalen skolenivirkeligheden. På mødet orienters om brugen af portalen mv.
 • At der afsættes 34.000 kr. i en pulje, som foreninger kan søge til foreningsmøder, temamøder, intromøder for frivillige osv.

Sagsbeskrivelse:

BKF udvalget har afsat 84.000 kr. til en ansøgningspulje administreret af Folkeoplysningsudvalget. Der kan søges til foreningsmøder, temamøder, intromøder for frivillige, fælles tiltag i regi af Folkeoplysningsudvalget. Folkeoplysningsudvalget skal beslutte og redegøre for, hvordan denne pulje ønskes udmøntet.

Økonomi:

Høring:

Ingen høring af Ældrerådet og Handicaprådet, da kommunen ikke er forpligtet.

Behandlingsplan
:
Folkeoplysningsudvalget 21. juni 2017

Beslutning:

godkendes som indstillet

LUKKEDE SAGER